top of page

Brachioplastie of armlift laten uitvoeren in Antwerpen.

Specialist in borstchirurgie, dermatochirurgie en andere esthetische chirurgie in Antwerpen.

Armlift of brachioplastie in Antwerpen

Wat is een armlift en waar kunt u terecht?

Een armlift, ook gekend als brachioplastie, vermindert de overtollige huid en vet tussen de oksel en de elleboog en resulteert in stevigere huid en mooiere contouren van de bovenarm. (fotogalerij)

Ook voor bodycontouring helpt Dokter Mertens u graag verder. Maak een afspraak in Antwerpen.

Uw uiterlijk verbeteren met een armlift

Fluctuaties in gewicht, leeftijd en zelfs erfelijkheid kunnen ervoor zorgen dat uw bovenarmen gaan hangen. Oefeningen kunnen de spier verstevigen, maar kunnen geen overtollige huid verwijderen, verzwakt onderliggend weefsel verstevigen of vetophopingen verminderen. Indien de onderzijde van uw bovenarmen hangt of los of dik oogt ten gevolge van overtollige huid en vet, kan een armlift voor u geschikt zijn.

Een armlift:

 • Vermindert overtollige huid en vet ter hoogte van de bovenarm.

 • Hervormt uw arm waardoor deze betere contouren aanneemt.

 • Resulteert in betere properties van de bovenarm tov het lichaam en een betere tonus

Opmerking: Om een verbeterd uitzicht te bekomen, zal er een litteken aan de binnenzijde van de arm zichtbaar zijn.

Wat houdt een armlift in?

Een armlift of brachioplastie is een chirurgische procedure die de bovenarm hervormt, van de oksel tot de elleboog. De procedure wordt verricht om:

 • Overtollige huid te verwijderen.

 • De onderliggende weefsels aan te spannen en de bovenarm te hervormen.

 • Gelokaliseerde vetpockets in de bovenarm te verbeteren.

Is een armlift geschikt voor mij?

Over het algemeen zijn volgende kandidaten geschikt voor een arm lift:

 • Volwassenen met significante huidlaxiteit in de bovenarm.

 • Volwassenen van eender welke leeftijd met een relatief stabiel gewicht en zonder overgewicht.

 • Gezonde personen zonder medische aandoeningen die wondheling kunnen comprommiteren of de risico’s van heelkunde verhogen.

 • Niet-rokers.

 • Personen met positieve ingesteldheid en realistische verwachtingen.

Wat te verwachten tijdens uw consultatie?

Het succes en de veiligheid van een armlift worden bepaald door uw coöperatie tijdens de consultatie en ook nadien. Er zullen u een aantal vragen gesteld worden over uw gezondheid, verwachtingen en levensstijl.

 

Volgende zaken zullen met u worden besproken:

 • Waarom u chirurgie wil ondergaan, wat uw verwachtingen zijn en het te behalen resultaat.

 • De mogelijke opties in armliftchirurgie.

 • Medische aandoeningen, allergieën en medische behandeling

 • Het gebruik van medicaties, vitaminen, kruidensupplementen, alcohol, tabak, drugs.

 • Vorige ingrepen.

Uw chirurg kan ook:

 • Uw algemene gezondheidsstatus evalueren en eventuele voorafbestaande gezondheidsproblemen of risicofactoren bevragen.

 • Uw lichaam onderzoeken en meten.

 • Foto’s nemen voor uw medisch dossier.

 • De opties bespreken en aanraden wat voor u de beste optie is.

 • Het te verwachten resultaat van de ingreep bespreken en mogelijke risico’s en complicaties verbonden aan de ingreep.

U voorbereiden op een armlift

Mogelijks worden volgende zaken voor de operatie uitgevoerd of aangeraden:

 • Een medische evaluatie of een bloedname.

 • Aanpassing van uw huidige medicatie of bijkomende medicatie.

 • Rookstop is steeds noodzakelijk.

 • Vermijd aspirine, ontstekingsremmers (ibuprofen, diclofenac, e.a.) en kruidenpreparaten gezien deze het bloedingsrisico kunnen verhogen.

Bijkomende instructies worden gegeven over:

 • Wat te doen op de dag van de operatie.

 • Anesthesie tijdens de ingreep.

 • Post-operatieve zorgen en verdere opvolging.

Uw plastisch chirurg zal met u bespreken waar de ingreep plaatsvindt, meestal is dit in een ziekenhuis of een geaccrediteerd privéziekenhuis.

U zal hulp nodig hebben

Indien een armlift op ambulante basis plaatsvindt, heeft u hulp nodig. Iemand moet u van en naar het ziekenhuis brengen en de eerste nacht na de ingreep mag u 

niet alleen zijn.

Armlift: risico’s en veiligheidsinformatie

De beslissing om een armlift te ondergaan is persoonlijk. U moet beslissen of het te verwachten resultaat aan uw wensen zal voldoen en of de risico’s en mogelijke complicaties aanvaardbaar zijn.

De beslissing om een armlift te ondergaan is persoonlijk. U moet beslissen of het te verwachten resultaat aan uw wensen zal voldoen en of de risico’s en mogelijke complicaties aanvaardbaar zijn.
Uw chirurg kan ook:

Mogelijke risico’s voor een arm lift:

 • Littekens: hyperpigmentatie, hypertrofie, keloïd

 • Bloeding

 • Infectie

 • Vochtophoping

 • Risico van anesthesie

 • Slechte wondheling (sterk verhoogd risico bij rokers!)

 • Huidverlies

 • Blauwe plekken

 • Verminderde gevoeligheid van de huid

 • Risico van narcose

 • Ontkleuring van huid en zwelling

 • Asymmetrie

 • Open vallen van de wonde

 • Vetnecrose (afsterven van vet onder de huid)

 • Schade aan diepergelegen structuren zoals zenuwen, bloedvaten, spieren en longen

 • Pijn, dewelke kan persisteren

 • Hechtingen kunnen irritatatie van de huid veroorzaken, of naar buiten komen en moeten dan verwijderd worden.

 • Correctieve chirurgie kan noodzakelijk zijn na de ingreep

Deze risico’s worden met u besproken. Het is belangrijk dat u al uw vragen bespreekt met uw plastisch chirurg. Het is normaal dat u enige angst voelt aangaande uw ingreep. Bespreek deze gevoelens met uw chirurg.

Wanneer u naar huis gaat

Indien u kortademig bent, pijn op de borst heeft of hartkloppingen heeft, moet u zich onmiddelijk wenden tot uw huisarts of de spoedgevallendienst. Indien u één van deze symptomen heeft, is een hospitalisatie of een andere behandeling noodzakelijk.
 

Chirurgie en geneeskunde zijn geen exacte wetenschap. Er is geen garantie op goede resultaten. In sommige situaties is het niet mogelijk om optimale resultaten te bekomen met een enkele chirurgische procedure. Een bijkomende procedure kan dan noodzakelijk zijn.

Uw arts zijn advies opvolgen is de sleutel tot succes van uw ingreep. Het is belangrijk dat er op chirurgische incisies geen kracht wordt uigeoefend tijdens de heling. Uw arts zal specifieke instructies geven over wat u wel en niet mag doen.

Armlift: procedure

Stap 1 - anesthesie

Geneesmiddelen worden toegediend voor uw comfort tijdens de ingreep. Zowel intraveneuze sedatie als algemene anesthesie als lokale anesthesie zijn mogelijk. Uw arts zal u de beste keuze aanraden.

Stap 2 - de incisie

De lengte van de incisie en het patroon hangt sterk af van de hoeveelheid en de plaats van het overtollige weefsel en huid, evenals het oordeel van uw plastisch chirurg.

Incisies worden over het algemeen geplaatst langs de binnenzijde van de arm of de achterkant van de arm, afhankelijk van de voorkeur van de chirurg, en kan lopen van de oksel tot juist boven de elleboog. Indien vet wordt verminderd tijdens de ingreep, wordt dit uitgesneden of door liposuctie verminderd.

Incisie ter hoogte van de binnenzijde van de arm

Afhankelijk van specifieke condities, kunnen incisies beperkter zijn. In dit geval wordt het onderliggende weefsel versterkt met interne hechtingen. Uiteindelijk wordt de huid aangespannen over de nieuwe vorm van uw arm.

Incisie rugzijde van de arm

Incisie rugzijde van de arm

Stap 3 - de incisie sluiten

Uw incisie zal gesloten worden met zelfresorberende hechtingen of hechtingen die verwijderd dienen te worden één tot twee weken na een armlift.

Stap 4 - de resultaten

De betere contouren na een armlift zijn bijna onmiddellijk zichtbaar na de procedure. Initieel kan nog wat zwelling en blauwe plekken aanwezig zijn. Uw bovenarm is verbeterd in uitzicht, maar is ook voelbaar steviger.

Herstel na een arm lift:

Na een armlift worden verbanden aangebracht op de incisies.
U zal specifieke instructies krijgen: in verband met wondzorg, geneesmiddelengebruik, specifieke tekens waar u op moet letten bij het nakijken van de wonde of uw gezondheid en wanneer een post-operatieve controle raadpleging met uw plastisch chirurg gepland is.

Uw chirurg kan ook:

 

Vraag specifieke vragen aan uw plastisch chirurg aangaande uw persoonlijk herstel:

 • Welke medicatie wordt gegeven of voorgeschreven na de ingreep?

 • Welke verbanden worden aangebracht en wanneer worden ze verwijderd?

 • Wanneer worden de hechtingen verwijderd?

 • Wanneer mag normale activiteit hervat worden?

 • Wanneer moet ik terugkomen voor controle?

De resultaten op lange termijn:

De resultaten na een armlift zijn langdurig, indien u een stabiel gewicht behoudt en een goede gezondheid.
Het natuurlijke verouderingsproces zet zich verder en uw huid zal een deel van zijn stevigheid verliezen. Toch zal het grootste deel van het initiële resultaat permanent zijn.

Beeldmateriaal:

Voor diverse foto’s van resultaten na een arm lift kunt u terecht op de volgende website: http://www1.plasticsurgery.org. Dit kan u helpen een beter beeld te vormen van de verwachtingen die u mag hebben van een arm lift.

Hoeveel kost een armlift?

Kosten zijn altijd in overweging te nemen bij electieve en esthetische ingrepen. De kostprijs van een armlift varieert aanzienlijk. Het chirurgisch honorarium voor een armlift kan variëren gebaseerd op de ervaring of de plaats waar de chirurg opereert.

 

De kosten omvatten:

 • Het chirurgisch honorarium

 • Verblijfskosten

 • Honorarium van de anesthesist

 • Medicatie

 • Drukkledij

 • Medische onderzoeken

Uw tevredenheid betreft meer dan de kostprijs

Wanneer u een plastisch chirurg kiest voor een armlift, denk er dan aan dat de ervaring van chirurg evenals uw gevoel bij hem of haar even belangrijk zijn dan de kostprijs van de ingreep. De meeste gezondheidsverzekeringen dekken cosmetische chirurgie of zijn complicaties niet.

Armlift: termen

 • Armlift: een chirurgische procedure, ook gekend als brachioplastie, om overtollige huid aan de armen te verwijderen.

 • Axilla: de oksel.

 • Hematoom: ophoping van bloed onder de huid.

 • Huidlaxiteit: de losheid en elasticiteit van de huid.

 • Intraveneuze sedatie: sedativa toegediend door injectie in een ader om u te helpen ontspannen.

 • Lokale anesthesie: verdoving ter hoogte van de plaats van de incisie om pijn te vermijden.

 • Liposuctie: door vacuüm wordt vet van onder de huid weggezogen om vetophopingen te verminderen.

 • Suturen: hechtingen gebruikt door chirurgen om huid en weefsel tesamen te houden.

Vragen te stellen aan uw plastisch chirurg:

Gebruik deze checklist tijdens de consultatie met uw plastisch chirurg:

 • Bent u een geaccrediteerd plastisch chirurg, erkend door de Belgische vereniging voor plastische chirurgie (RIZIV-nummer eindigt op -210)?

 • In welk onderdeel van de plastische chirurgie bent u gespecialiseerd?

 • Hoeveel jaar bent U in opleiding geweest?

 • Is de instelling waar u werkt geaccrediteerd of erkend door de overheid?

 • Hebt u privileges om deze procedure te verrichten, in welk ziekenhuis?

 • Ben ik een goede kandidaat voor deze procedure?

 • Wat moet ik zelf doen om een optimaal resultaat te bekomen?

 • Waar en hoe zal u de procedure uitvoeren?

 • Welke chirurgische techniek raadt u me aan?

 • Hoe lang duurt mijn herstel, en welke hulp heb ik nodig?

 • Wat zijn risico’s of complicaties verbonden aan deze procedure?

 • Hoe worden complicaties behandeld?

 • Wat zijn de mogelijkheden indien ik niet tevreden ben na de procedure?

 • Kies een chirurg die u kan vertrouwen. In plastische chirurgie zijn er vele keuzes te maken. De eerste en meest belangrijke keuze is de selectie van een plastisch chirurg waar u vertrouwen in heeft.

 • Indien u een plastisch chirurg, lid van de koninklijke Belgische vereniging voor plastische chirurgie (RBSPS) kiest, dan bent u verzekerd dat:

 • Hij/ zij minimum 6/7 jaar chirurgische opleiding waarvan minimum 4 jaar plastische chirurgie heeft gevolgd.

 • Opgeleid en ervaren is in alle chirurgische procedures op de borst, het lichaam, het aangezicht en reconstructieve chirurgie.

 • Enkel ingrepen uitvoert in geaccrediteerde ziekenhuizen of privé-klinieken

 • Zich gedraagt volgens bepaalde ethische codes

 • Voldoet aan continue medische bijscholing betreffende zijn specialiteit maar ook over innovatieve technieken en standaarden voor de veiligheid van de patiënt

Plastisch chirurgen aangesloten bij RBSPS zijn uw partner in esthetische en reconstructieve plastische heelkunde.

Opmerking:

Deze tekst is een vertaling van de informatie die teruggevonden kan worden op de website van de American Society of Plastic Surgery(ASPS). Links verwijzen eveneens naar de webpagina van de ASPS. De Royal Belgian Society of Plastic Surgery(RBSPS) heeft hiervoor toelating gekregen van de ASPS.

Armlift

Dr Marianne Mertens

Dr Marianne Mertens kan u hierbij helpen. 

Contacteer ons te Antwerpen voor een afspraak.

bottom of page