top of page

Borstreconstructie na borstamputatie door Dr Mertens Marianne in Antwerpen.

Specialist in borstchirurgie, dermatochirurgie en andere esthetische chirurgie in Antwerpen

Wat is borstreconstructie?

U hebt een borstamputatie ondergaan of u heeft te maken met een asymmetrie van de borsten en U bent op zoek naar een borstchirurg voor een borstreconstructie


Na een borstamputatie, kan een borstreconstructie aan de hand van verschillende chirurgische technieken uitgevoerd worden met als doel de vorm, het uiterlijk en de grootte van de borst te herstellen.

Breast Reconstruction Awareness (BRA) Day USA - Bekijk de film

De Royal Belgian Society for Plastic Surgery heeft in samenwerking met de ASPS (American Society of Plastic Surgeons) en The Plastic Surgery Foundation de eerste nationale campagne opgestart om de aandacht te vestigen op de reconstructieve mogelijkheden voor vrouwen. Kom meer te weten over hoe u betrokken kan raken.

Hoewel een borstreconstructie je borst kan remodelleren, kunnen de resultaten verschillen:

  • Een gereconstrueerde borst zal niet dezelfde gevoeligheid hebben als de oorspronkelijke borst.

  • Incisielijnen, ten gevolge van de mastectomie of borstreconstructie, zullen steeds aanwezig zijn op de borst.

  • Bepaalde chirurgische technieken zullen ook incisielijnen op de donorsite (de locatie op het lichaam waar het weefsel voor de reconstructie gewonnen wordt) met zich meebrengen. Meestal bevinden deze incisielijnen zich op weinig zichtbare delen van de huid, zoals de rug, de buik of de dijen.

Een opmerking over symmetrie: als slechts één borst aangetast is, zal enkel deze gereconstrueerd worden. Een borstlift, een borstverkleining of een borstvergroting van de andere borst kan wel aangewezen zijn om de symmetrie van grootte en positie van beide borsten te optimaliseren.

Video borstreconstructie

Schoonheid voor het leven

Je uiterlijk verbeteren met een borstreconstructie 

Een borstreconstructie is een dankbare procedure op lichamelijk en emotioneel vlak voor een vrouw die een borst verloor ten gevolge van kanker of een andere aandoening. Het creëren van een nieuwe borst kan uw zelfbeeld, zelfvertrouwen en levenskwaliteit erg verbeteren. Hoewel u met chirurgie een relatief natuurlijke borst kan bekomen, zal een gereconstrueerde borst nooit hetzelfde uitzicht hebben of hetzelfde aanvoelen als de oorspronkelijke borst.

Kom ik in aanmerking?

Een borstreconstructie ondergaan is een persoonlijke keuze. Dit is een ingreep die men voor zichzelf laat uitvoeren en niet om andermans wensen te vervullen of om een ideaalbeeld te proberen nastreven.

Borstreconstructie is een goede optie voor u als:

• u kan leven met uw diagnose en behandeling

• u hebt geen andere medische aandoeningen of ziektes die het herstel kunnen verstoren

• u hebt een positieve instelling en een realistische verwachting voor het herstel van uw borst en zelfbeeld.

 

Een borstreconstructie is een procedure die meestal meerdere ingrepen in verschillende stadia omvat. Het kan:

• beginnen op hetzelfde ogenblik als de mastectomie, of

• uitgesteld plaatsvinden, nadat u hersteld bent van de mastectomie en van eventueel bijkomende behandelingen.

Het is belangrijk dat u zich klaar voelt voor de emotionele impact van een borstreconstructie. Het kan tijd vergen vooraleer u de resultaten van een borstreconstructie volledig aanvaardt.

Wat kan u verwachten tijdens een consultatie?

Het succes en de veiligheid van een borstreconstructie wordt bepaald door uw coöperatie tijdens de consultatie en ook nadien. Er zullen u een aantal vragen gesteld worden over uw gezondheid, verwachtingen en levensstijl.

Volgende kunnen besproken worden:

• Waarom u chirurgie wil ondergaan, wat uw verwachtingen zijn en het te behalen resultaat

• Medische aandoeningen, allergieën, en medische behandeling

• Het gebruik van medicaties, vitaminen, kruidensupplementen, alcohol, tabak, drugs

• Vorige ingrepen

• De beschikbare mogelijkheden in borstreconstructie

• De waarschijnlijke resultaten van borstreconstructie en verbonden risico’s of mogelijke verwikkelingen

• Het behandelingsverloop aangeraden door uw plastisch chirurg, inclusief de procedures om symmetrie te bekomen

Uw chirurg kan ook:

• Uw algemene gezondheidstoestand, bestaande gezondheidsfactoren en risicofactoren beoordelen

• Uw borsten onderzoeken, gedetailleerde afmetingen van hun grootte en vorm maken, de huidskwaliteit nagaan en tepel-­‐ en tepelhofpositie onderzoeken

• Foto’s nemen voor uw medisch dossier

• Uw opties bespreken en een behandelingsverloop voorstellen

• De waarschijnlijke resultaten van een borstreconstructie bespreken, alsook de verbonden risico’s en mogelijke verwikkelingen

Risico’s en veiligheid van een borstreconstructie

De beslissing om een borstreconstructie te ondergaan is persoonlijk. U moet beslissen of het te verwachten resultaat aan uw wensen zal voldoen, en of de risico’s en mogelijke complicaties aanvaardbaar zijn.

Uw plastisch chirurg of haar team zal U in detail de risico’s verbonden aan deze ingreep uitleggen. U zal gevraagd worden een toestemmingsformulier te ondertekenen om te verzekeren dat u de volledige procedure begrijpt alsook de risico’s en mogelijke complicaties hieraan verbonden

Risico's

 

De mogelijke risico’s van een borstreconstructie omvatten, maar zijn niet beperkt tot, een bloeding, een infectie, slechte wondheling en risico’s verbonden aan de anesthesie. U moet ook weten dat:

• flapchirurgie als risico heeft dat de flap volledig of deels kan verloren gaan en dat een verlies van de gevoeligheid optreedt zowel t.h.v. de donor site als t.h.v. de gereconstrueerde borst

• het gebruik van implantaten als risico heeft dat kapselcontractie kan optreden en dat de implantaat kan scheuren.

• Risico op BIA-ALCL uitgelegd

 

Borstimplantaten tasten de integriteit van de borst niet aan. Zorgvuldig nakijken van wetenschappelijke onderzoeken uitgevoerd door onafhankelijke studiegroepen zoals het Institute of Medicine heeft geen verband kunnen aantonen tussen borstimplantaten en auto-­‐immune of andere systeemziekten. Bezoek www.breastimplantsafety.org voor meer informatie.

Waar zal mijn operatie doorgaan?

De ingreep voor uw borstreconstructie wordt meestal uitgevoerd in een ziekenhuis, mogelijk gevolgd door een kort verblijf in het ziekenhuis en uw arts zal waarschijnlijk opteren voor een volledige verdoving. 

Bepaalde opvolgingsonderzoeken kunnen ambulant uitgevoerd worden en plaatselijke verdoving met sedatie kan gebruikt worden voor bijkomende ingrepen in het dagziekenhuis (zoals tepel-­‐ en tepelhofreconstructie). 

Deze beslissingen zullen gebaseerd zijn op de noden verbonden aan uw ingreep en rekening houdend met uw voorkeuren en de expertise van uw chirurg.

Voorbereiding voor de operatie

Mogelijks worden volgende zaken voor de operatie uitgevoerd of aangeraden:

• Een medische evaluatie of een bloedname

• Aanpassing van uw huidige medicatie, of een bijkomende medicatie

• Rookstop is steeds noodzakelijk

• Vermijd aspirine, ontstekingsremmers (ibuprofen, diclofenac, e.a.) en kruidenpreparaten gezien deze het bloedingsrisico kunnen verhogen

Bijkomende instructies worden gegeven over:

• Wat te doen op de dag van de operatie

• Anesthesie tijdens de ingreep

• Post-­operatieve zorgen en follow-­up

• registratiedocumenten voor borstimplantaten

 

Uw plastisch chirurg zal ook bespreken waar uw procedure uitgevoerd zal worden. Borstreconstructie gebeurt meestal in een ziekenhuis.

Borstreconstructie stap voor stap

Wat gebeurt er tijdens een borstreconstructie?

Stap 1 -­ Anesthesie.

Medicatie wordt toegediend voor uw comfort tijdens de operatie. Deze medicatie bestaat uit intraveneuze sedatie en middelen voor de algemene verdoving. Uw arts zal u de beste optie voor u aanraden.

Stap 2 -­ Flaptechnieken maken gebruik van lichaamseigen spierweefsel, vetweefsel en de huid van een vrouw om de borstreconstructie uit te voeren. 

Soms is er ten gevolge van een mastectomie of een bestralingsbehandeling te weinig weefsel over op de borstwand om een borstimplantaat te bedekken en te ondersteunen. Het gebruik van een borstimplantaat voor de reconstructie vereist bijna steeds een flaptechniek of een tissue expander (om het weefsel te laten uitzetten)

 Een DIEP-­flap maakt gebruik van vetweefsel en huid van de buik van een patiënte om een borst te reconstrueren. De flap zal volledig losgemaakt worden van de bloedvaten in de buik en getransplanteerd worden om een nieuwe borst te reconstrueren.

Uw chirurg kan ook kiezen om een SGAP-­‐ of TRAM-­‐flap uit te voeren. Deze laatste techniek verplaatst een flap met spierweefsel van respectievelijk de buik naar de borst.

 

Een latissimus dorsi flap gebruikt spierweefsel, vetweefsel en huid van de rug dat verplaatst wordt naar de locatie waar de mastectomie plaatsvond. Deze flap is een gesteelde flap op het oorspronkelijke bloedvat. Meestal wordt deze techniek gecombineerd met het plaatsen van een borstprothese onder de flap.

Stap 3 -­ Weefselexpansie rekt de gezonde huid uit om een borstimplantaat te bedekken.

Borstreconstructie met weefselexpansie laat een lichter herstel toe dan een operatie d.m.v. een flap, maar het is een procedure die meer tijd vergt.
Het vereist meerdere bezoeken aan de chirurg gedurende 3 maanden na plaatsen van de expander, zodat de expander langzaam kan opgevuld worden via een inwendige klep en zodat de huid kan uitrekken.
Een tweede chirurgische ingreep zal nodig zijn om de expander te verwijderen indien deze niet is ontworpen om te dienen als een permanente prothese.

Stap 4 -­ Chirurgisch plaatsen van een borstimplantaat om de borst te
reconstureren.

Een borstimplantaat kan een toevoeging zijn of een alternatief voor flapchirurgie. Protheses met zoutoplossingen of siliconen zijn beschikbaar voor reconstructieve doeleinden. Uw chirurg zal u helpen beslissen wat het beste is voor u. Reconstructie met enkel een implantaat vereist meestal weefselexpansie.

Stap 5 -­ Enten en andere gespecialiseerde technieken creëren de tepel en de tepelhof.

Een borstreconstructie wordt vervolledigd door verschillende technieken die de tepel en de tepelhof kunnen reconstrueren.

Herstel na een borstreconstructie

Na uw operatie met een flaptechniek en/of het plaatsen van een implantaat, zullen gaas en
verbanden op de wondes aangebracht worden. (herstel)
Een elastisch verband of steunbeha zullen de zwelling tegengaan en de gereconstrueerde borst ondersteunen. Een fijne drain kan tijdelijk geplaatst zijn onder de huid om overtollig bloed of vocht te verwijderen.
Een pijnpomp kan gebruikt worden om de nood aan verdovingsmiddelen te verlagen.

 

Men zal u specifieke instructies geven in verband met: hoe u uw operatieve wondes dient te verzorgen na de ingreep, welke medicatie u lokaal kan gebruiken of innemen om de genezing te bevorderen en het risico op infectie te verlagen, bepaalde zaken waarvoor u op uw hoede moet zijn t.h.v. de operatiewondes of in uw algemene toestand, en wanneer u verwacht wordt voor de opvolging bij uw plastisch chirurg. (resultaten)

Stel zeker vragen aan uw plastisch chirurg aangaande uw persoonlijk herstel.

• Waar zal ik naartoe gebracht worden na mijn ingreep?

• Welke medicatie wordt gegeven of voorgeschreven na de ingreep?

• Welke verbanden worden aangebracht en wanneer worden ze verwijderd?

• Wanneer worden de hechtingen verwijderd?

• Zal ik drains (afvoertubes met reservoir om overtollig bloed en vocht te verwijderen) dragen?Voor hoe lang?

• Wanneer kan ik baden en douchen?

• Wanneer kan ik mijn normale activiteiten en lichaamsbeweging hervatten?

• Wanneer moet ik terugkomen voor controle?

 

Het genezingsproces kan meerdere weken duren terwijl de zwelling vermindert en de vorm en positie van de borst zullen verbeteren. Blijf de instructies van uw plastisch chirurg opvolgen en ga naar de geplande opvolgingsconsultaties.

Resultaten en vooruitzichten 

Het uiteindelijke resultaat van een borstreconstructie na een mastectomie kan u helpen om te gaan met de fysieke en emotionele gevolgen van de mastectomie. 

Na verloop van tijd kan enige gevoeligheid in de borst terugkeren en zullen de littekens verbeteren, hoewel ze nooit volledig zullen verdwijnen.

Nauwkeurig onderzoek van de borst door zelfonderzoek, mammografie en andere diagnostische middelen blijft essentieel voor uw gezondheid op lange termijn.

Wanneer u naar huis gaat 

Indien u kortademig bent, pijn op de borst heeft of hartkloppingen heeft, moet u zich onmiddellijk wenden tot uw huisarts of de spoedgevallendienst. Indien u één van deze symptomen heeft, is hospitalisatie of een andere behandeling noodzakelijk. 

Chirurgie en geneeskunde is geen exacte wetenschap. Er is geen garantie op goede resultaten. In sommige situaties is het niet mogelijk om optimale resultaten te bekomen met een enkele chirurgische procedure. Een bijkomende procedure kan dan noodzakelijk zijn. 

Uw arts zijn advies opvolgen is de sleutel tot succes van uw ingreep. Het is belangrijk dat er op chirurgische incisies geen kracht wordt uitgeoefend tijdens de heling. Uw arts zal specifieke instructies geven over wat u wel en niet mag doen.

Hoeveel zal een borstreconstructie kosten?

Momenteel is RIZIV tussenkomst voorzien voor borstreconstructies. 

Enkele medische termen uitgelegd

• Tepelhof (areola): Gepigmenteerde huid rond de tepel.

• Borstvergroting (borstaugmentatie): borstvergroting door middel van chirurgie.

• Borstlift: Wordt ook mastopexie genoemd; heelkundige ingreep om de borsten te liften.

• Borstreductie: Verkleining van het borstvolume en borstlift door chirurgie.

• Kapselcontractuur: Een verwikkeling van chirurgie met een borstprothese die voorkomt wanneer littekenweefsel, dat zich vormt rond de implantaat, vernauwt en de prothese samendrukt waardoor deze hard aanvoelt en zijn vorm verliest.

• DIEP-­flap: Deep Inferior Epigastric Perforator flap die bestaat uit weefsel van de buik.

• Donorsite: De regio op uw lichaam waar de chirurg huid, spierweefsel en/of vetweefsel zal preleveren om vervolgens uw borst te reconstrueren – meestal gelokaliseerd in weinig zichtbare lichaamsregio’s zoals de rug, de buik en de billen.

• Flaptechnieken: Chirurgische technieken die gebruikt worden om uw eigen huid, (spierweefsel) en vetweefsel te verplaatsen en zo uw borst te reconstrueren of te bedekken.

• Algemene anesthesie: Medicatie en/of inhalatiegassen die gebruikt worden tijdens de operatie om de pijn en het bewustzijn uit te schakelen.

• Enting: Een chirurgische techniek om uw tepel en tepelhof te herstellen.

• Hematoom: Een bloeduitstorting onder de huid.

• Intraveneuze sedatie: Slaapverwekkende middelen die worden toegediend a.d.h.v. een injectie in een ader om u te helpen ontspannen.

• Latissimus dorsi flaptechniek: Een chirurgische techniek die spierweefsel, vetweefsel en huid gebruikt en deze verplaatst onder de huid van de oksel om zo de borst te reconstrueren. Deze flap blijft verbonden met zijn donorsite en bewaart zo de oorspronkelijke bloedvoorziening.

• Plaatselijke anesthesie: Een middel dat rechtstreeks geïnjecteerd wordt op de plaats van een chirurgische incisie om de pijn te verminderen.

• Mastectomie: Het verwijderen van een volledige borst, in het geval van borstkanker.

• SGAP-­flap: Superior Gluteal Artery Perforator flap die bestaat uit weefsel van de billen.

• Weefselexpansie: Een chirurgische techniek om uw eigen gezond weefsel uit te rekken en nieuwe huid te creëren zodat deze een borstprothese kan bedekken.

• Transaxillaire incisie: Een incisie die gemaakt wordt in de okselregio.

Vragen die u kan stellen aan uw plastisch chirurg

Gebruik deze checklist als geheugensteun tijdens de raadpleging

• Bent u een geaccrediteerd plastisch chirurg, erkend door de Belgische vereniging voor plastische chirurgie (RBSPS)? (RIZIV-­‐nummer eindigt op -­210)

• In welk onderdeel van de plastische chirurgie bent u gespecialiseerd?

• Hoeveel jaar bent U in opleiding geweest

• Is de instelling waar u werkt geaccrediteerd of erkend door de overheid?

• Ben ik een goede kandidaat voor deze procedure?

• Wat moet ik zelf doen om een optimaal resultaat te bekomen?

• Waar en hoe zal u de procedure uitvoeren?

• Welke chirurgische techniek raadt u me aan?

• Hoe lang duurt mijn herstel, en welke hulp heb ik nodig?

• Wat zijn risico’s of complicaties verbonden aan deze procedure?

• Hoe worden complicaties behandeld?

• Wat zijn de mogelijkheden indien ik niet tevreden ben na de procedure?

Kies een chirurg die u kan vertrouwen

In plastische chirurgie zijn er vele keuzes te maken. De eerste en meest belangrijke keuze is de selectie van een plastisch chirurg waar u vertrouwen in heeft.

Indien u een plastisch chirurg, lid van de koninklijke Belgische vereniging voor plastische chirurgie (RBSPS) kiest, dan bent u verzekerd dat:

• Hij/ zij minimum 6/7 jaar chirurgische opleiding waarvan minimum 4 jaar plastische chirurgie heeft gevolgd.

• Opgeleid en ervaren is in alle chirurgische procedures op de borst, het lichaam, het aangezicht en reconstructieve chirurgie.

• Enkel ingrepen uitvoert in geaccrediteerde ziekenhuizen of privéklinieken

• Zich gedraagt volgens bepaalde ethische codes

• Voldoet aan continue medische bijscholing betreffende zijn specialiteit maar ook over innovatieve technieken en standaarden voor de veiligheid van de patiënt

 

Plastisch chirurgen aangesloten bij RBSPS zijn uw partner in esthetische, reconstructieve en plastische heelkunde.

 

Kijk uit naar de logo’s van de American Society for Plastic Surgery of van de Royal Belgian Society for Plastic Surgery.

Opmerking:

Deze tekst is een vertaling van de informatie die teruggevonden kan worden op de website van de American Society of Plastic Surgery(ASPS). Links verwijzen eveneens naar de webpagina van de ASPS. De Royal Belgian Society of Plastic Surgery(RBSPS) heeft hiervoor toelating gekregen van de ASPS.

Dr Marianne Mertens

Dr Marianne Mertens kan u hierbij helpen. 

Bij Dokter Marianne Mertens in Antwerpen bent u aan het juiste adres. Aarzel niet contact op te nemen.

bottom of page