top of page

Borstvergroting en borstimplantaten in Antwerpen.

Specialist in borstchirurgie, dermatochirurgie en andere esthetische chirurgie in Antwerpen

Borstvergroting met borstimplantaten in Antwerpen

Borstvergroting, of ook wel borst augmentatie genoemd, is het gebruiken van implantaten om aan uw verlangen tot vollere borsten te voldoen of om uw borstvolume te herstellen nadat u bent afgevallen of zwanger bent geweest. 

Foto'svideo's

Wat is borstvergrotende heelkunde?

Borstvergroting, of ook wel borstaugmentatie genoemd, is het gebruiken van implantaten om aan uw verlangen tot vollere borsten te voldoen of om uw borstvolume te herstellen nadat u bent afgevallen of zwanger bent geweest. Dit kan gecombineerd worden met lipofilling.

Borstvergroting voor en na

Als u ontevreden bent over uw cupmaat, dan kan u een borstvergroting met borstimplantaten overwegen. Een borstvergroting kan:

 • het volume van uw borsten vergroten

 • de projectie van uw borsten verhogen

 • uw lichaam in evenwicht brengen

 • uw zelfbeeld en zelfvertrouwen verbeteren


Ook wel borstaugmentatie genoemd, omvat deze procedure het gebruik van implantaten om te voldoen aan uw verlangen tot grotere borsten of om het borstvolume te herstellen nadat u bent afgevallen of zwanger bent geweest.
Implantaten kunnen ook gebruikt worden om een borst te reconstrueren na een borstamputatie.

Wat het niet doet

Een borstvergroting zal geen ernstig afhangende borsten corrigeren. Als u wilt dat uw borsten er voller uitzien en gelift worden, dan is samen met een borstvergroting ook een borstlift nodig.

Een borstlift kan meestal tijdens dezelfde operatie gedaan worden als uw borstvergroting of kan een tweede operatie vereisen. Uw plastisch chirurg zal u helpen bij het maken van deze keuze

Is het de juiste ingreep voor mij?

Een borstvergroting ondergaan is een persoonlijke keuze. Dit is een ingreep die men voor zichzelf laat uitvoeren en niet om andermans wensen te vervullen of om een ideaalbeeld te proberen nastreven. Foto’s van borstvergrotingen die gedaan werden door plastisch chirurgen die lid zijn van de Royal Belgian Society for Plastic Surgery (RBSPS) (ASPS) kunnen u helpen bij het maken van uw keuze.

Een borstvergroting is een goede optie voor u als:

 • u bent in goede fysieke gezondheid

 • u hebt realistische verwachtingen

 • uw borsten zijn volledig ontwikkeld

 • u stoort zich aan het gevoel te kleine borsten te hebben

 • u bent ongelukkig doordat uw borsten hun vorm en volume verliezen na de zwangerschap, na gewichtsverlies of door de leeftijd

 • uw borsten verschillen in grootte of vorm

 • een of beide borsten zijn niet normaal ontwikkeld

De voorbereiding tot een borstvergroting

Mogelijks worden volgende zaken voor de operatie uitgevoerd of aangeraden:

• Een medisch onderzoek of een bloedafname

• Aanpassing van uw huidige medicatie of een bijkomende medicatie nemen

• Een mammografie of echografie voor de operatie en een nieuwe mammografie na de operatie om toekomstige veranderingen in uw borstweefsel te helpen detecteren

• Rookstop is steeds noodzakelijk en dat reeds ruime tijd voor de ingreep

• Vermijd Aspirine®, ontstekingsremmers (zoals ibuprofen, diclofenac,...) en kruidenpreparaten gezien deze het bloedingsrisico kunnen verhogen

 

Bijkomende instructies worden gegeven over:

• Wat te doen op de dag van de operatie

• Post-­operatieve zorgen en opvolging

• Registratiedocumenten voor borstimplantaten

 

Uw plastisch chirurg zal met u bespreken waar de ingreep plaatsvindt. Meestal is dit in een geaccrediteerd privéziekenhuis.

U zal hulp nodig hebben 

Als uw borstvergroting ambulant uitgevoerd wordt, zorg er dan voor dat u beroep kan doen op iemand die u naar het ziekenhuis vervoert, opnieuw naar huis brengt en bij u kan blijven gedurende minstens één nacht na de ingreep.

Risico’s en veiligheid van borstimplantaten

Het succes en de veiligheid van een borstvergroting hangen sterk af van uw openhartigheid tijdens de consultatie en ook nadien. Door actief mee te werken tijdens uw consultatie aangaande een borstvergroting, kunnen problemen, bekommernissen en vragen aan het licht komen en kan u deze bespreken met uw plastisch chirurg. Er zullen u een aantal vragen gesteld worden over uw gezondheid, verwachtingen en levensstijl. (risico's)

Wees voorbereid om het volgende te bespreken:

• Waarom u een borstvergroting wenst, wat uw verwachtingen zijn en het verhoopte resultaat

• Medische aandoeningen, allergieën en medische behandeling

• Het gebruik van medicatie, vitaminen, kruidensupplementen, alcohol, tabak en drugs

• Vorige ingrepen

• Familiaal voorkomen van borstkanker en resultaten van mammografie of biopsies

Uw chirurg kan ook:

• Uw algemene gezondheidsstatus evalueren en eventuele voorafbestaande gezondheidsproblemen of risicofactoren bevragen

• Uw borsten onderzoeken, gedetailleerde afmetingen van hun grootte en vorm maken, de huidskwaliteit nagaan en tepel-­‐ en tepelhofpositie onderzoeken

• Foto’s nemen voor uw medisch dossier

• De opties bespreken en aanraden wat voor u de beste optie is

• Het te verwachten resultaat van de ingreep bespreken en mogelijke risico’s en complicaties verbonden aan de ingreep

Belangrijke feiten over risico’s en complicaties bij een borstvergroting

De beslissing om een borstvergroting te ondergaan is uiterst persoonlijk. U moet beslissen of het te verwachten resultaat aan uw wensen zal voldoen, en of de risico’s en mogelijke complicaties aanvaardbaar zijn.

 

Uw plastisch chirurg of andere leden van zijn team zullen u in detail de risico’s verbonden aan deze ingreep uitleggen. U zal gevraagd worden een “informed consent” (een toestemmingsformulier) te ondertekenen om te verzekeren dat u de volledige procedure begrijpt alsook de risico’s en mogelijke complicaties hieraan verbonden.

De risico’s verbonden aan borstimplantaten en complicaties na de borstvergroting kunnen de volgende zijn:

• abnormale littekenvorming

• bloeding (hematoom)

• infectie

• slechte heling van de incisies

• verandering in tepel-­‐ of borstgevoeligheid, deze kan tijdelijk of permanent zijn

• kapselcontractuur, wat betekent dat er littekenweefsel, dat zich vormt rond de implantaat, vernauwt

• lekken of scheuren van de implantaat

• een oneffen huidoppervlak over de implantaat

• risico’s verbonden aan de verdoving

• vochtophoping

• bloedklonters

• pijn die kan aanhouden

• diep veneuze trombose, hart-­ en longproblemen

• de mogelijke nood tot een revisie

Unlink

Alhoewel er mogelijke complicaties zouden kunnen optreden door borstimplantaten, tasten ze de algemene gezondheid van de borst niet aan. Zorgvuldig nakijken van wetenschappelijke onderzoeken uitgevoerd door onafhankelijke studiegroepen zoals het Institute of Medicine heeft geen verband kunnen aantonen tussen borstimplantaten en auto-­immune of andere systeemziekten.  ALCL is een uitzonderlijke complicatie, de arts zal u hierover informeren. Zie ook BIA-ALCL

Andere belangrijke aandachtspunten:

• er kan niet gegarandeerd worden dat borstimplantaten levenslang in perfecte staat blijven, in de toekomst kan een ingreep nodig zijn om een of beide implantaten te vervangen

• zwangerschap, gewichtsverlies en menopauze kunnen gedurende het leven een invloed hebben op het uitzicht van vergrote borsten

Bezoek onze geassocieerde website om meer te weten te komen over de risico’s van chirurgie met borstimplantaten: http://www.breastimplantsafety.org/

Borstvergroting stap voor stap

Wat gebeurt er tijdens een borstvergroting? 

Stap 1 -­ Anesthesie.
Medicatie wordt toegediend voor uw comfort tijdens de operatie. Deze medicatie bestaat uit intraveneuze sedatie en middelen voor de algemene verdoving. Uw arts zal u de beste optie voor u aanraden.
Stap 2 -­ De incisie.
Incisies worden gemaakt in weinig opvallende plekken om zichtbare littekens tot een minimum te beperken. U en uw plastisch chirurg zullen bespreken welke incisies gepast zijn voor uw verlangde resultaat. De opties zijn:

Een inframammaire incisie onder de borst

Een transaxillaire incisie in de oksel

Een peri-­areolaire incisie rondom de tepelhof

Incisies kunnen variëren volgens de implantaat, de graad van de gewenste borstvergroting, uw persoonlijke anatomie en de voorkeur van u en de chirurg.

Stap 3 -­ Keuze van implantaat: protheses met zoutoplossingen of protheses met siliconen? 

Grootte en volume van borsten zijn belangrijk, dus wees eerlijk en openhartig over uw verwachtingen wanneer u met uw chirurg spreekt. 

Type en grootte van implantaat zullen ook gekozen worden op basis van uw verlangde toename in volume maar vooral op basis van uw borstanatomie, huidelasticiteit en lichaamstype. (footprint borst)

Opties voor borstimplantaten 

Protheses met zoutoplossing zijn gevuld met steriel zout water. Ze kunnen gevuld worden met variërende concentraties zout wat een invloed kan hebben op de vorm, stevigheid en het aanvoelen van de borst. Indien de implantaat met zoutoplossing zou lekken, zal de implantaat samenvallen en zal het zout geabsorbeerd worden en op natuurlijke wijze uit het lichaam uitgestoten worden. 

Borstimplantaten met siliconen zijn gevuld met een elastische gel. De gel voelt soepel aan en beweegt zoals natuurlijke borstweefsel. Als het  implantaat lekt, kan de gel in de implantaat blijven of kan deze ontsnappen uit het borstimplantaatzakje. Een lekkend implantaat dat gevuld is met siliconen, kan niet samenvallen. Als u voor deze implantaten kiest, dan moet u uw plastisch chirurg mogelijks regelmatig bezoeken om te controleren of de implantaten naar behoren werken. Een echografie of MRI kan de toestand van borstimplantaten nagaan.

 

Producenten van implantaten brengen geregeld nieuwe types en stijlen implantaten op de markt, andere opties kunnen dus mogelijk zijn. 

Kijk op http://www.breastimplantsafety.org/ voor huidige informatie. Wij werken met prothesen van Motiva of Mentor.

Stap 4 -­ Uw borstimplantaat inbrengen en plaatsen

Nadat de incisie gemaakt is, wordt een borstimplantaat in een holte geplaatst,

• ofwel onder de pectoralis-­spier van de borst (submusculaire plaatsing)

• ofwel meteen onder het borstweefsel, bovenop de pectoralis-­‐spier (submammaire of subglandulaire plaatsing)

De methode van inbrengen en plaatsen van implantaten hangt af van het type implantaat, de gewenste vergroting, uw lichaamstype en de aanbevelingen van uw chirurg.

Stap 5 -­ De incisies sluiten 

De incisies worden gesloten met hechtingen in verschillende lagen in het borstweefsel en met hechtingen of chirurgische tape om de huid te sluiten. Na verloop van tijd zullen de incisielijnen minder zichtbaar worden.

Stap 6 -­ Het resultaat 

Het resultaat van een borstvergroting is onmiddellijk zichtbaar. Na verloop van tijd zal de post-­‐operatieve zwelling verminderen en zullen incisielijnen minder zichtbaar worden. De tevredenheid met uw nieuwe figuur zou moeten toenemen naarmate uw herstel vordert en u zich bewust wordt van de bereikte doelstelling om vollere borsten te hebben

Herstel na een borstvergroting 

Veel patiënten hebben vragen over het herstel na een borstvergroting. Hoewel veel factoren een rol spelen in de duur van het herstel na een borstvergroting, moet u waarschijnlijk rekening houden met een post-­‐heelkundige herstelduur van 24 tot 48 uur, een bijkomend aantal dagen van verminderde activiteit en zal u waarschijnlijk gedurende een aantal weken last hebben van pijn en zwelling.

Beweging en normale activiteiten kunnen hervat worden na goedkeuring van uw plastisch chirurg. Na verloop van tijd, zal de post-­‐operatieve zwelling verminderen en zullen incisielijnen minder zichtbaar worden. Meer uitleg

U zal specifieke instructies krijgen: in verband met wondzorg, geneesmiddelengebruik, specifieke tekens waar u op moet letten bij het nakijken van de wonde of uw gezondheid en wanneer een post-­‐operatieve controle raadpleging met uw plastisch chirurg gepland is. 

 

Stel specifieke vragen aan uw plastisch chirurg aangaande uw persoonlijk herstel:

• Waar ga ik naar toe na mijn ingreep

• Welke medicatie wordt gegeven of voorgeschreven na de ingreep?

• Welke verbanden worden aangebracht en wanneer worden ze verwijderd?

• Wanneer worden de hechtingen verwijderd?

• Wanneer mag normale activiteit hervat worden?

• Wanneer moet ik terugkomen voor controle?

Wanneer u naar huis gaat 

Indien u kortademig bent, pijn op de borst heeft of hartkloppingen ondervindt, moet u zich onmiddelijk wenden tot uw huisarts of de spoedgevallendienst. Indien u één van deze symptomen heeft, is hospitalisatie of een andere behandeling noodzakelijk. 

Chirurgie en geneeskunde is geen exacte wetenschap. Er is geen garantie op goede resultaten. In sommige situaties is het niet mogelijk om optimale resultaten te bekomen met een enkele chirurgische procedure. Een bijkomende procedure kan dan noodzakelijk zijn. 

 

Wees voorzichting 

Uw arts zijn advies opvolgen is de sleutel tot succes van uw ingreep. Het is belangrijk dat er op chirurgische incisies geen kracht wordt uigeoefend tijdens de heling. Uw arts zal specifieke instructies geven over wat u wel en niet mag doen.

Resultaat na de borstvergroting

Het resultaat van uw borstvergroting zal lange tijd meegaan. U zal zich comfortabeler voelen in bepaalde kleding en zwemkledij. Zoals veel vrouwen die een borstvergroting hebben gehad, zal u mogelijks ook een groter zelfvertrouwen hebben.

 

De implantaten kunnen vervangen of gereviseerd moeten worden

Het is belangrijk om te weten dat na het krijgen van borstimplantaten, de resultaten niet permanent zijn en dat de implantaten aan vervanging kunnen toe zijn tijdens het verdere leven. U moet zich verwachten aan toekomstige consultaties met uw plastisch chirurg om veranderingen in uw borsten te bespreken. 

Na verloop van tijd kunnen uw borsten veranderen ten gevolge van ouderdom, gewichtsschommelingen, hormonale factoren en zwaartekracht. Indien u na een periode van jaren ontevreden wordt met het uiterlijk van uw borsten, kan u ervoor kiezen een borstlift of implantaatvervanging te ondergaan voor een meer jeugdig contour. 

Blijf de adviezen van uw plastisch chirurg opvolgen om de best mogelijke resultaten na de borstvergroting te bekomen en ga naar de controleconsultaties zoals afgesproken.

De kosten van een borstvergroting

Kosten zijn altijd in overweging te nemen bij electieve en esthetische ingrepen. De kostprijs voor een borstvergroting varieert aanzienlijk. Het chirurgisch honorarium voor een borstvergroting kan variëren gebaseerd op de ervaring van de chirurg of de plaats waar hij opereert.

 

De kosten omvatten het volgende:

• Het ereloon van de chirurg

• Verblijfskosten

• Het ereloon van de anesthesist

• Medicatie

• Post-­operatieve zorgen

• Medische onderzoeken

 

Uw tevredenheid hangt van meer af dan enkel van de kosten 

Wanneer u een plastisch chirurg kiest voor een borstvergroting, denk er dan aan dat de ervaring van de chirurg evenals uw gevoel bij hem of haar even belangrijk zijn als de kostprijs van de ingreep.

Enkele medische termen uitgelegd

• Tepelhof (areola): Gepigmenteerde huid rond de tepel.

• Borstvergroting (borstaugmentatie): Borstvergroting door chirurgie.

• Borstimplantaten: Medische middelen die uw lichaam worden geplaatst om het borstvolume te vergroten of om een borst te reconstrueren. Er zijn twee categorieën borstimplantaten: borstimplantaten met zoutoplossing en borstimplantaten met siliconen.

• Kapselcontractuur: Een verwikkeling van chirurgie met een borstprothese die voorkomt wanneer littekenweefsel, dat zich vormt rond het implantaat, vernauwt en de prothese samendrukt waardoor deze hard aanvoelt.

• Algemene anesthesie: Medicatie en/of inhalatiegassen die gebruikt worden tijdens de operatie om de pijn en het bewustzijn uit te schakelen.

• Hematoom: Een bloeduitstorting onder de huid.

• Inframammaire incisie: Een incisie in de plooi onder de borst.

• Intraveneuze sedatie: Slaapverwekkende middelen die worden toegediend a.d.h.v. een injectie in een ader om u te helpen ontspannen.

• Lokale anesthesie: Medicatie die rechtstreeks geïnjecteerd wordt op de plaats van incisie tijdens de operatie om pijn te verminderen.

• Mammografie: Een röntgenopname van de borst.

• Mastectomie: Het verwijderen van een volledige borst, bijvoorbeeld in het geval van borstkanker.

• MRI: Magnetic Resonance Imaging; een pijnloos onderzoek om weefsels te bekijken, vergelijkbaar met een röntgenopname.

• Peri-­areolaire incisie: Een incisie op de rand van de tepelhof.

• Implantaten met zoutoplossing: Borstimplantaten die gevuld zijn met zout water.

• Implantaten met siliconen: Borstimplantaten die gevuld zijn met een elastische gel.

• Submammaire of subglandulaire plaatsing: Borstimplantaten die meteen onder het borstweefsel geplaatst worden, bovenop de pectoralis-­spier van de borst.

• Submusculaire of subpectorale plaatsing: Borstimplantaten die onder de pectoralis-­‐spier worden geplaatst, die tussen het borstweefsel en de borstwand ligt.

• Suturen: Hechtingen die door chirurgen gebruikt worden om huid en weefsel samen te houden.

• Transaxillaire incisie: Een incisie die gemaakt wordt in de okselregio.

• Echografie: een diagnostisch onderzoek dat hoogfrequente geluidsgolven in het lichaam projecteert en de teruggekaatste golven visueel weergeeft.

Vragen die u kan stellen aan uw plastisch chirurg

Het is belangrijk dat u actief interageert met de chirurg. Gebruik deze checklist als geheugensteun tijdens de raadpleging:

• Bent u een geaccrediteerd plastisch chirurg, erkend door de Belgische Vereniging voor Plastische Chirurgie (RBSPS)? (RIZIV-­‐nummer eindigt op -210)

• In welk onderdeel van de plastische chirurgie bent u gespecialiseerd?

• Hoeveel jaar bent U in opleiding geweest?

• Hebt u privileges om deze procedure te verrichten, in welk ziekenhuis?

• Ben ik een goede kandidaat voor deze procedure?

• Wat wordt van mij verwacht om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken?

• Waar en hoe zal u de borstvergroting uitvoeren?

• Welke chirurgische techniek raadt u me aan? Welke vorm, grootte, incisielijnen en lokalisatie van prothese zijn aangeraden voor mij?

• Hoe lang duurt mijn herstel, en welke hulp heb ik nodig?

• Wat zijn risico’s of complicaties verbonden aan deze procedure?

• Hoe worden complicaties behandeld?

• Hoeveel bijkomende operaties voor de implantaten kan ik verwachten tijdens mijn verdere leven?

• In welke mate wordt mijn vermogen om borstvoeding te geven aangetast?

• Wat kan ik in de toekomst verwachten van mijn lichaam? En na zwangerschap? Na borstvoeding?

• Wat zijn de mogelijkheden indien ik niet tevreden ben na de procedure?

• Hoe zullen mijn borsten er uitzien als ik ervoor kies de implantaten te laten verwijderen in de toekomst zonder dat ze vervangen worden?

Vragen die u kan stellen aan uw plastisch chirurg

Het is belangrijk dat u actief interageert met de chirurg. Gebruik deze checklist als geheugensteun tijdens de raadpleging:

• Bent u een geaccrediteerd plastisch chirurg, erkend door de Belgische Vereniging voor Plastische Chirurgie (RBSPS)? (RIZIV-­‐nummer eindigt op -210)

• In welk onderdeel van de plastische chirurgie bent u gespecialiseerd?

• Hoeveel jaar bent U in opleiding geweest?

• Hebt u privileges om deze procedure te verrichten, in welk ziekenhuis?

• Ben ik een goede kandidaat voor deze procedure?

• Wat wordt van mij verwacht om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken?

• Waar en hoe zal u de borstvergroting uitvoeren?

• Welke chirurgische techniek raadt u me aan? Welke vorm, grootte, incisielijnen en lokalisatie van prothese zijn aangeraden voor mij?

• Hoe lang duurt mijn herstel, en welke hulp heb ik nodig?

• Wat zijn risico’s of complicaties verbonden aan deze procedure?

• Hoe worden complicaties behandeld?

• Hoeveel bijkomende operaties voor de implantaten kan ik verwachten tijdens mijn verdere leven?

• In welke mate wordt mijn vermogen om borstvoeding te geven aangetast?

• Wat kan ik in de toekomst verwachten van mijn lichaam? En na zwangerschap? Na borstvoeding?

• Wat zijn de mogelijkheden indien ik niet tevreden ben na de procedure?

• Hoe zullen mijn borsten er uitzien als ik ervoor kies de implantaten te laten verwijderen in de toekomst zonder dat ze vervangen worden?

Kies een chirurg die u kan vertrouwen

In plastische chirurgie zijn er vele keuzes te maken. De eerste en meest belangrijke keuze is de selectie van een plastisch chirurg waar u vertrouwen in heeft.

Indien u een plastisch chirurg, lid van de koninklijke Belgische vereniging voor plastische chirurgie (RBSPS) kiest, dan bent u verzekerd dat:

• Hij/ zij minimum 6/7 jaar chirurgische opleiding waarvan minimum 4 jaar plastische chirurgie heeft gevolgd.

• Opgeleid en ervaren is in alle chirurgische procedures op de borst, het lichaam, het aangezicht en reconstructieve chirurgie.

• Enkel ingrepen uitvoert in geaccrediteerde ziekenhuizen of privéklinieken

• Zich gedraagt volgens bepaalde ethische codes

• Voldoet aan continue medische bijscholing betreffende zijn specialiteit maar ook over innovatieve technieken en standaarden voor de veiligheid van de patiënt

 

Plastisch chirurgen aangesloten bij RBSPS zijn uw partner in esthetische en reconstructieve plastische heelkunde.

 

Kijk uit naar de logo’s van de American Society for Plastic Surgery of van de Royal Belgian Society for Plastic Surgery.

Opmerking:

Deze tekst is een vertaling van de informatie die teruggevonden kan worden op de website van de American Society of Plastic Surgery(ASPS). Links verwijzen eveneens naar de webpagina van de ASPS. De Royal Belgian Society of Plastic Surgery(RBSPS) heeft hiervoor toelating gekregen van de ASPS.

Dr Marianne Mertens

Dr Marianne Mertens kan u hierbij helpen. 

Om deze borstchirurgie aan te gaan, vraag raad aan Dokter Mertens uit Antwerpen.

bottom of page