top of page

Facelift, rimpelcorrectie en volumecorrectie van het gelaat in Antwerpen.

Specialist in borstchirurgie, dermatochirurgie en andere esthetische chirurgie in Antwerpen.

Facelift - Rhytidectomie

Een facelift, of rhytidectomie, is een chirurgische procedure om de zichtbare tekens van veroudering in het aangezicht en de hals te verbeteren. (fotogalerij - Video)

Wat doet een facelift?

• Uitzakken van de huid van het aangezicht verbeteren

• Diepe plooien onder de onderste oogleden corrigeren

• Diepe plooien langs de neus en de mondhoek verbeteren

• Vet dat gezakt is of verplaatst corrigeren

• Losse huid en overmatige vetophopingen onder de kin en kaak waardoor een persoon met een normaal gewicht een dubbele kin lijkt te hebben verbeteren.

 

Verjongingsprocedures die vaak gelijktijdig worden uitgevoerd samen met een facelift en ooglidchirurgie. 

Wat U met een facelift niet kan bereiken: 

Een facelift verandert niet het fundamentele uitzicht van uw gezicht en kan het verouderingsproces niet stoppen

Gerelateerde behandelingen: Ooglidcorrectie - wenkbrauwlift

Anti-Aging

Anti-aging correcties omvatten zowel volume- als rimpelcorrecties d.m.v. fillers, Botoxbehandelingen als esthetische chirurgie d.m.v. facelifting, MACS lifting, lipofilling, ooglidcorrecties, laserbehandelingen, skinrejuvenation, skinresurfacing, dermabrasie en chemische peelings.
 

Afhankelijk van de plaats van de rimpel, de diepte van de rimpel, de structuur van de huid kunnen verschillende methodes in combinatie aangewend worden. Een geindividualiseerde aanpak naargelang Uw vraag is belangrijk voor U en ons.

Hoeveel kost een facelift?

Kosten zijn altijd in overweging te nemen bij electieve en esthetische ingrepen. De kostprijs van een facelift varieert aanzienlijk. Het chirurgisch honorarium voor een facelift kan variëren gebaseerd op zijn ervaring of de plaats waar hij opereert. 

 

Kosten omvatten

• Het chirurgisch honorarium verblijfskosten 

• Honorarium van de anesthesist medicatie 

• Drukkledij 

• Medische onderzoeken

 

Uw tevredenheid betreft meer dan de kostprijs 

Wanneer u een plastisch chirurg kiest voor een facelift, denk er dan aan dat de ervaring van chirurg evenals uw gevoel bij hem of haar even belangrijk zijn dan de kostprijs van de ingreep.

Kandidaten voor een facelift

Een facelift kan enkel chirurgisch worden verricht. Niet-chirurgische rejuvenatie kan niet hetzelfde resultaat bekomen, maar kan het tijdstip waarop een facelift wordt verricht uitstellen, of de resultaten van heelkunde aanvullen 

Een facelift is een geïndividualiseerde procedure. Deze ingreep moet u enkel voor uzelf laten uitvoeren, en niet om de wens van iemand anders in te vullen. 

 

Een facelift is een goede optie voor u indien:

- U lichamelijk in goede gezondheid verkeert

- U niet rookt

- U een positieve ingesteldheid heeft en realistische doelen voor de verbetering van uw uiterlijk.

Herstel na facelift

Op het einde van de facelift wordt een verband aangebracht rondom het hoofd om de zwellingen blauwe plekken te verminderen.

U zal specifieke instructies krijgen betreffende: hoe de wonde te verzorgen, welke medicatie u moet innemen om de heling te bevorderen en het risico op infectie te beperken, specifieke instructies in verband met hoe u de wonde zelf kan nakijken, en wanneer follow-up bij uw plastisch chirurg noodzakelijk is. 

 

Vraag uw plastisch chirurg wat u kan verwachten van uw individuele herstelperiode:

• Waar wordt ik naar toe gebracht na heelkunde? 

• Welke medicatie kan gegeven worden of voorgeschreven na heelkunde? 

• Moeten verbanden verwisseld worden na heelkunde? Wanneer zullen deze verwijderd worden? 

• Wanneer worden de hechtingen verwijderd? 

• Wanneer kan de normale activiteit hervat worden? 

• Wanneer word ik verwacht voor follow-up?

De resultaten van een facelift zijn langdurend

Het kan meerdere maanden duren tot de zwelling volledig verdwenen is en tot 6 maanden alvorens de littekens volledig geheeld zijn. 

Levenslange zonprotectie kan helpen om uw verjongd uiterlijk langer te behouden door zonbeschadiging van de huid te vermijden. Een gezonde levensstijl verbetert ook de resultaten.

Facelift procedure

Stap 1 – Anesthesie

Medicatie wordt toegediend voor uw comfort tijdens een facelift procedure. Deze ingreep kan onder algemene anesthesie of met intraveneuze sedatie worden uitgevoerd. Uw arts zal u aanraden welke keuze voor u de beste is. 

 

Mogelijke andere procedures kunnen de outcome van een facelift verbeteren, zoals:

• Weke weefsel augmentatie (lipofilling) om de contouren te verbeteren van uw gelaat

• Resurfacing technieken om de tonus en textuur van de huid te verbeteren.

• Reductie van rimpels door injecties

Stap 2 – Incisie

Afhankelijk van de uitgebreidheid, is een traditionele facelift, een MACS-lift (beperkte incisie), of neklift aangewezen. 

Een traditionele facelift begint in de haarlijn ter hoogte van de slaap en vervolgens rond het oor om te eindigen achter het oor. Het vet van het aangezicht kan gesculpteerd worden of herverdeeld ter hoogte van het gelaat, de wangen en de nek. Onderliggend weefsel kan gerepositioneerd worden, meestal worden de diepere lagen van het aangezicht en spieren eveneens gelift.

De huid wordt gemodelleerd over de gelifte contouren en het overschot van huid wordt weggenomen. Een tweede incisie onder de kin kan noodzakelijk zijn om de hals te verjongen. Hechtingen en/of huidlijm wordt gebruikt om de incisies te sluiten. 

 

MACS lifting

Een alternatief voor een traditionele facelift is het gebruik van een kortere incisie ter hoogte van de slapen, vervolgens voor het oor en mogelijks gecombineerd met een onderste ooglidcorrectie. 

Uitgezakte wangen, losse huid en vetophoping onder de kin kan gecorrigeerd worden met een halslift. De incisie voor een halslift begint vaak voor de oorlobulus en gaat rond het oor. 

Stap 3 – Incisies sluiten

Eenmaal genezen zijn de littekens van een facelift goed verborgen in de haarlijn en in de natuurlijke contouren van het aangezicht en het oor.

 

Stap 4 – Het resultaat

Het resultaat van een facelift wordt zichtbaar wanneer zwelling en blauwe plekken verdwenen zijn. Het resultaat is een jeugdiger uitzicht, en geeft u meer zelfvertrouwen

Facelift : risico’s en veiligheidsinformatie

De beslissing om een facelift te laten doen is zeer persoonlijk. U moet voor zichzelf beslissen of de voordelen uw doel kan bereiken en/of de risico’s en complicaties aanvaardbaar zijn.
Uw plastisch chirurg zal u in detail de risico’s verbonden aan de ingreep uitleggen. U zal gevraagd worden om een toelatingsformulier te tekenen waarin u verklaart de risico’s en mogelijke complicaties te kennen. 

Mogelijke risico’s voor facelift:

• Littekens: hyperpigmentatie, hypertrofie, keloïd 

• Bloeding 

• Infectie 

• Slechte wondheling (sterk verhoogd risico bij rokers!) 

• Huidverlies 

• Blauwe plekken 

• Letsel van aangezichtszenuw 

• Verminderde gevoeligheid van de huid 

• Risico van narcose 

• Haarverlies thv incisies 

• Asymmetrie van het gelaat 

• Ontkleuring van huid en zwelling 

• Vetnecrose (afsterven van vet onder de huid) 

• Open vallen van de wonde 

• Asymmetrie of ongewenste littekenvorming waarvoor correctie in een tweede tijd noodzakelijk is. 

• Opnieuw verzwakken van de huid 

• Pijn, dewelke kan aanhouden 

• Correctieve chirurgie kan noodzakelijk zijn na de ingreep

• Hechtingen kunnen irritatatie van de huid veroorzaken, of doorheen de huid komen waarvoor ze moeten verwijderd worden.

Stel zeker vragen 

Het is belangrijk uw plastisch chirurg vragen te stellen over uw facelift. Het is normaal dat u enige angst voelt aangaande uw ingreep. Bespreek deze gevoelens met uw chirurg. 

 

Wanneer u naar huis gaat. 

Indien u kortademig bent, pijn op de borst heeft of hartkloppingen heeft, moet u zich onmiddellijk wenden tot uw huisarts of de spoedgevallendienst. U heeft dan mogelijk nood aan hospitalisatie of een andere behandeling. 

Chirurgie en geneeskunde zijn geen exacte wetenschappen. Er is geen garantie op goede resultaten. In sommige situaties is het niet mogelijk om optimale resultaten te bekomen met een enkele chirurgische procedure. Een bijkomende procedure kan dan noodzakelijk zijn. 

Het advies van uw arts opvolgen is de sleutel tot succes van uw ingreep. Het is belangrijk dat er op chirurgische incisies geen kracht wordt uitgeoefend tijdens de heling. Uw arts zal specifieke richtlijnen geven over wat u wel en niet mag doen.

Wat kan u verwachten tijdens een consultatie voor een facelift?

Het succes en de veiligheid van een facelift worden bepaald door uw medewerking en openhartigheid tijdens de consultatie en ook nadien. Er zullen u een aantal vragen gesteld worden over uw gezondheid, verwachtingen en levensstijl.

 

Wees voorbereid om het volgende te bespreken:

• Waarom u een facelift wenst, wat uw verwachtingen zijn en het 

verhoopte resultaat 

• Medische aandoeningen, allergieën en medische behandeling 

• Het gebruik van medicatie, vitaminen, kruidensupplementen, alcohol, tabak en drugs

• Vorige ingrepen

Uw chirurg kan ook:

• Uw algemene gezondheidsstatus evalueren en eventuele voorafbestaande gezondheidsproblemen of risicofactoren bevragen 

• De mogelijkheden voor een facelift en gelaatsverjonging met u bespreken

• Uw gezicht onderzoeken 

• Foto’s nemen voor uw medisch dossier 

• De opties bespreken en aanraden wat voor u de beste optie is 

• Het te verwachten resultaat van de ingreep bespreken en mogelijke risico’s en complicaties verbonden aan de ingreep 

• Het type anesthesie met u bespreken

De voorbereiding op een facelift

Mogelijk worden volgende zaken voor de operatie uitgevoerd of aangeraden: 

• Een medisch onderzoek of een bloedafname 

• Aanpassing van uw huidige medicatie of een bijkomende medicatie nemen 

• Rookstop is steeds noodzakelijk geruime tijd voor de ingreep 

• Vermijd Aspirine®, ontstekingsremmers (zoals ibuprofen, diclofenac,...) en kruidenpreparaten gezien deze het bloedingsrisico kunnen verhogen

 

Bijkomende instructies worden gegeven over:

• Wat te doen de dag voor de operatie en op de dag van de operatie

• Het gebruik van anesthesie tijdens uw facelift 

• Post-operatieve zorgen en opvolging

 

Uw plastisch chirurg zal met u bespreken waar de ingreep plaatsvindt. Meestal is dit in een ziekenhuis of een geaccrediteerd privé-ziekenhuis. 

 

U zal hulp nodig hebben 

Als uw facelift ambulant uitgevoerd wordt, zorg er dan voor dat u beroep kan doen op iemand die u naar het ziekenhuis vervoert, opnieuw naar huis brengt en bij u kan blijven gedurende minstens één nacht na de ingreep

Rhytidectomie(facelift): gebruikte termen

• Algemene anesthesie: Medicatie en/of inhalatiegassen die gebruikt worden tijdens de operatie om de pijn en het bewustzijn uit te schakelen.

• Hematoom: Een bloeduitstorting onder de huid.

• Intraveneuze sedatie: Slaapverwekkende middelen die worden toegediend a.d.h.v. een injectie in een ader om u te helpen ontspannen. 

• Lokale anesthesie: Medicatie die rechtstreeks geïnjecteerd wordt op de plaats van incisie tijdens de operatie om pijn te verminderen. 

• Traangoot (tear trough): diepe groeve onder onderste oogleden 

• Nasolabiale plooi: Diepe plooi tussen neus en wang 

• Hamsterwangen (Jowls): een kaaklijn die naar de hals afhangt, meestal veroorzaakt door spierzwakte en verlies van elasticiteit in de huid in de onderste gezichtshelft

• Rhytidectomie: Een chirurgische procedure ook gekend als facelift om afhangen van midface, hamsterwangen en hals te corrigeren

Vragen voor uw plastisch chirurg:

Gebruik deze checklist tijdens de consultatie:

 • Bent u een geaccrediteerd plastisch chirurg, erkend door de Belgische vereniging voor plastische chirurgie (RIZIV-nummer eindigt op -210)?

 • In welk onderdeel van de plastische chirurgie bent u gespecialiseerd?

 • Hoeveel jaar bent U in opleiding geweest?

 • Is de instelling waar u werkt geaccrediteerd of erkend door de overheid?

 • Hebt u privileges om deze procedure te verrichten, in welk ziekenhuis?

 • Ben ik een goede kandidaat voor deze procedure?

 • Wat moet ik zelf doen om een optimaal resultaat te bekomen?

 • Waar en hoe zal u de procedure uitvoeren?

 • Welke chirurgische techniek raadt u me aan?

 • Hoe lang duurt mijn herstel, en welke hulp heb ik nodig?

 • Wat zijn risico’s of complicaties verbonden aan deze procedure?

 • Hoe worden complicaties behandeld?

Kies een chirurg die u kan vertrouwen.

In plastische chirurgie zijn er vele keuzes te maken. De eerste en meest belangrijke keuze is de selectie van een plastisch chirurg waar u vertrouwen in heeft.

Indien u een plastisch chirurg, lid van de koninklijke Belgische vereniging voor plastische chirurgie (RBSPS) kiest, dan bent u verzekerd dat:
• Hij/ zij minimum 6/7 jaar chirurgische opleiding waarvan minimum 4 jaar plastische chirurgie heeft gevolgd.
• Opgeleid en ervaren is in alle chirurgische procedures op de borst, het lichaam, het aangezicht en reconstructieve chirurgie.
• Enkel ingrepen uitvoert in geaccrediteerde ziekenhuizen of privé-klinieken
• Zich gedraagt volgens bepaalde ethische codes
• Voldoet aan continue medische bijscholing betreffende zijn specialiteit maar ook over innovatieve technieken en standaarden voor de veiligheid van de patiënt


Plastisch chirurgen aangesloten bij RBSPS zijn uw partner in esthetische en reconstructieve plastische heelkunde.

Kijk uit naar de logo’s van de American Society for Plastic Surgery of van de Royal Belgian Society for Plastic Surgery.

Opmerking:

Deze tekst is een vertaling van de informatie die teruggevonden kan worden op de website van de American Society of Plastic Surgery(ASPS). Links verwijzen eveneens naar de webpagina van de ASPS. De Royal Belgian Society of Plastic Surgery(RBSPS) heeft hiervoor toelating gekregen van de ASPS.

Facelift

Neck lift

Ear surgery

Dr Marianne Mertens

Dr Marianne Mertens kan u hierbij helpen. 

Dokter Mertens geeft U graag raad en kan een oplossing bieden.
 Aarzel niet en neem contact Dr Mertens in Antwerpen.

bottom of page