top of page

De bariatrische chirurgie: vermageringsoperatie.

Specialist in borstchirurgie, dermatochirurgie en andere esthetische chirurgie in Antwerpen.

Bodycontouring in Antwerpen

Bodycontouring is een correctie o.a. na bariatrische chirurgie (vermageringsoperatie) - PBBC : Post Bariatrische Bodycontouring – en kan uitgevoerd worden d.m.v. een abdominoplastie, liposuctie, dijlifting, mastopexie, armplastiek, gelaat en halslifting. Correcties van het lichaam d.m.v. liposculptuur gebeuren in het dagziekenhuis.
 Er wordt steeds gewerkt in veilige omstandigheden en in aanwezigheid van een anesthesist. Bij huidoverschot t.h.v. armen en dijen worden gestandaardiseerde technieken toegepast.

Bodycontouring na gewichtsverlies voor mannen en vrouwen

Bodycontouring na aanzienlijk gewichtsverlies verbetert de vorm en tonus van het onderliggende weefsel dat vet en huid ondersteunt, en verwijdert overtollige slappe huid en vet. (Fotogalerij)

Uw uiterlijk verbeteren met bodycontouring

Na vermageringschirurgie of een groot gewichtsverlies is de elasticiteit van de huid en de weefsels vaak verminderd waardoor deze zich niet kan aanpassen aan de nieuwe vormen van het lichaam. Hierdoor is de huid die ooit zeer sterk is uitgerokken niet meer ondersteund.

 • Bovenarmen kunnen hangen en hierdoor omvangrijk lijken.

 • Borsten zijn plat, en hangen met de tepels naar beneden gericht.

 • Een vetschort op de buik en eventueel huidoverschot op de rug.

 • De billen, liezen en dijen kunnen hangen

 • Bodycontouring na aanzienlijk gewichtsverlies verbetert de vorm en tonus van het onderliggende weefsel dat vet en huid ondersteunt, en verwijdert overtollige slappe huid en vet.

 

Het resultaat is een meer normaal uitzicht van het lichaam, met evenwichtigere vormen. Dit is in essentie de finale fase die de periode van gewichtsverlies afsluit. Contacteer Dr Mertens voor meer info. 

Is bodycontouring de juiste ingreep voor mij?

Alvorens u beslist om bodycontouring te ondergaan na aanzienlijk gewichtsverlies moet uw gewicht gestabiliseerd zijn. Indien u verder gewicht verliest, zal u opnieuw overtollige huid ontwikkelen. Indien U opnieuw toeneemt in gewicht, zal u de huid onder kracht zetten waardoor striemen en brede littekens zullen ontstaan. 

Indien u een vermageringsoperatie onderging, zal de plastisch chirurg samenwerken met uw chirurg om te bepalen wanneer u bodycontouring mag ondergaan.

 

Goede kandidaten voor bodycontouring zijn:

• Volwassenen van elke leeftijd wiens gewicht gestabiliseerd is

• Gezonde personen die geen medische aandoeningen hebben die wondgenezing vertragen of de risico’s van heelkunde verhogen

• Niet-­rokers

• Personen met positieve vooruitzichten en realistische doelen omtrent de resultaten van body contouring.

• Personen die bereidt zijn om een gezonde levensstijl aan te nemen met gezonde voeding en fitheid.

Wat kan U verwachten tijdens de consultatie?

Het succes en de veiligheid van bodycontouring wordt bepaald door uw coöperatie tijdens de consultatie en ook nadien. Er zullen u een aantal vragen gesteld worden over uw gezondheid, verwachtingen en levensstijl. 

 

Volgende kunnen besproken worden:

• Waarom U chirurgie wil ondergaan, wat uw verwachtingen zijn en het te behalen resultaat.

• De mogelijke opties in body contouring

• Medische aandoeningen, allergieën, en medische behandeling

• Het gebruik van medicaties, vitaminen, kruidensupplementen, alcohol, tabak, drugs

• Vorige ingrepen

 

Uw chirurg kan ook:

• Uw algemene gezondheidsstatus evalueren en eventuele voorafbestaande gezondheidsproblemen of risicofactoren bevragen.

• Uw lichaam onderzoeken en meten

• Foto’s nemen voor uw medisch dossier

• De opties bespreken en aanraden wat voor u de beste optie is

• Het te verwachten resultaat van de ingreep bespreken en mogelijke risico’s en complicaties verbonden aan de ingreep.

U voorbereiden op bodycontouring

Mogelijks worden volgende zaken voor de operatie uitgevoerd of aangeraden:

• Een medische evaluatie of een bloedname

• Aanpassing van uw huidige medicatie, of een bijkomende medicatie

• Rookstop is steeds noodzakelijk

• Vermijd aspirine, ontstekingsremmers (ibuprofen, diclofenac, e.a.) en kruidenpreparaten gezien deze het bloedingsrisico kunnen verhogen.

 

Bijkomende instructies worden gegeven over:

• Wat te doen op de dag van de operatie

• Anesthesie tijdens de ingreep

• Post-­operatieve zorgen en follow-­up

 

Uw plastisch chirurg zal met U bespreken waar de ingreep plaatsvindt, meestal is dit in een ziekenhuis of een geaccrediteerd privéziekenhuis. 

 

U zal hulp nodig hebben 

Indien bodycontouring op ambulante basis plaatsvindt, heeft u hulp nodig. Iemand moet u van en naar het ziekenhuis brengen, en de eerste nacht na de ingreep mag u niet alleen zijn.

Bodycontouring: risico’s en veiligheidsinformatie. 

De beslissing om bodycontouring te ondergaan is persoonlijk. U moet beslissen of het te verwachten resultaat aan uw wensen zal voldoen, en of de risico’s en mogelijke complicaties aanvaardbaar zijn.
Uw plastisch chirurg zal U in detail de risico’s verbonden aan deze ingreep uitleggen. U zal gevraagd worden een toestemmingsformulier te ondertekenen om te verzekeren dat u de volledige procedure begrijpt alsook de risico’s en mogelijke complicaties hieraan
verbonden.

 

Mogelijke risico’s voor body contouring na gewichtsverlies:

• Littekens: hyperpigmentatie, hypertrofie, keloïd

• Bloeding

• Infectie

• Vochtophoping

• Slechte wondheling (sterk verhoogd risico bij rokers!)

• Huidverlies

• Blauwe plekken

• Verminderde gevoeligheid van de huid

• Risico van narcose

• Ontkleuring van huid en zwelling

• Vetnecrose (afsterven van vet onder de huid)

• Open vallen van de wonde

• Asymmetrie

• Opnieuw verzwakken van de huid

• Pijn, dewelke kan persisteren

• Diep veneuze trombose, cardiale en pulmonale complicaties

• Zwelling in de benen

• Correctieve chirurgie kan noodzakelijk zijn na de ingreep

• Hechtingen kunnen irritatatie van de huid veroorzaken, of een zweer vorming

Stel zeker vragen 

Het is belangrijk uw plastisch chirurg vragen te stellen over uw bodycontouring procedure. Het is normaal dat u enige angst voelt aangaande uw ingreep. Bespreek deze gevoelens met uw chirurg. 

Bodycontouring: de procedure 

Wat gebeurt er tijdens bodycontouring?
De noodzakelijke procedures om uw doelen te bereiken zullen gedefinieerd worden, en een behandelingsplan voor de timing van deze procedures zal worden opgesteld. Volgende procedures kunnen aangeraden worden door uw plastisch chirurg: 

 Lagere body lift: correctie van buik, billen, liezen en dijen.

• Borstlift: om hangende, platte borsten te corrigeren.

• Arm lift: om hangen van de bovenarmen te corrigeren

• Dijlift: hangen van de huid thv binnenste, buitenste of middenste dij te corrigeren

• Facelifting & halslifting om overtollige huid te verwijderen.

Stap 1 -­ Anesthesie 

Geneesmiddelen worden toegediend voor uw comfort tijdens de ingreep. Meestal is een algemene narcose aangewezen. 

Stap 2 - De incisie 

Alle lichaamscontouring ingrepen vereisen incisies om overmatige huid te verwijderen. 

De lengte en het patroon van de incisie hangt af van de hoeveelheid en de lokatie van de huid die verwijderd moet worden, evanals uw persoonlijke voorkeur en uw arts zijn aanbevelingen. 

Bij een aantal technieken is het mogelijk om de incisies zo te plaatsen dat ze onder de meeste kledij verborgen zijn, maar dat is niet altijd mogelijk.

Bodycontouring wordt vaak in verschillende stadia uitgevoerd. Uw behandelingsplan hangt af van uw toestand en doelen. 

Body Lift 

Een volledige lower body lift behandelt hangende billen, buik, heupen, en buitenste dijen in één procedure of in verscheidene procedures. Incisiepatronen kunnen variëren en kunnen een circumferentiele incisie omvatten (helemaal rond het lichaam om de gordel van huid en vet te verwijderen).

Borst lift 

Het incisiepatroon voor een borstlift wordt gebaseerd op de hoeveelheid huid die verwijderd moet worden.
Dit kan een van volgende incisies of een combinatie er van zijn: circulair patroon rond areola, incisie van areola naar inframammaire plooi, horizontaal in borstplooi. Een borstprothese kan ook aangeraden worden om de vorm en grootte van de borst te verbeteren. Af en toe kan gebruik gemaakt worden van eigen lichaamsweefsel.

Arm Lift 

Overtollige huid ter hoogte van de bovenarmen wordt behandeld met een incisie gaande van de elleboog, langs de binnenzijde of de rugzijde van de bovenarm tot in de oksel.
De stevigere contouren na bovenarmlifting worden onmiddelijk zichtbaar, hoewel eerst nog zwelling en blauwe plekken aanwezig kunnen zijn. Daarboven verbetert het de huid kwalitatief in textuur en uitzicht.

Dijlift 

Bij contouring van de dij worden er incisies gemaakt in de lies die kunnen verlengd worden tot aan de knie, langs de binnenzijde van de dij. Met deze incisies worden weefsels aangespannen en krijgt de dij opnieuw een betere en strakkere vorm.

Herstel na bodycontouring 

Na bodycontouring worden verbanden aangebracht op de incisies. Tijdelijk kan een drain geplaatst worden om vocht en bloed te verwijderen. 

U zal specifieke instructies krijgen: in verband met wondzorg, geneesmiddelengebruik, specifieke tekens waar u op moet letten bij het nakijken van de wonde of uw gezondheid en wanneer een post-operatieve controle raadpleging met uw plastisch chirurg gepland is. 

 

Vraag specifieke vragen aan uw plastisch chirurg aangaande uw persoonlijk herstel.

• Waar ga ik naar toe na mijn ingreep(gewone afdeling, intensieve zorgen, ambulant)

• Welke medicatie wordt gegeven of voorgeschreven na de ingreep?

• Welke verbanden worden aangebracht en wanneer worden ze verwijderd?

• Wanneer worden de hechtingen verwijderd?

• Wanneer mag normale activiteit hervat worden?

• Wanneer moet ik terugkomen voor controle?

Wanneer u naar huis gaat. 

Indien u kortademig bent, pijn op de borst heeft of hartkloppingen heeft, moet u zich onmiddelijk wenden tot uw huisarts of de spoedgevallendienst. Indien u één van deze symptomen heeft, is hospitalisatie of een andere behandeling noodzakelijk. 

Chirurgie en geneeskunde is geen exacte wetenschap. Er is geen garantie op goede resultaten. In sommige situaties is het niet mogelijk om optimale resultaten te bekomen met een enkele chirurgische procedure. Een bijkomende procedure kan dan noodzakelijk zijn. 

Uw arts zijn advies opvolgen is de sleutel tot succes van uw ingreep. Het is belangrijk dat er op chirurgische incisies geen kracht wordt uigeoefend tijdens de heling. Uw arts zal specifieke instructies geven over wat u wel en niet mag doen.

De resultaten op lange termijn 

De resultaten van bodycontouring na significant gewichtsverlies zijn bijna onmiddellijk zichtbaar. Een definitief resultaat is pas te verwachten na één à twee jaar. Zichtbare littekens zullen blijven, maar de resultaten zijn langdurig indien u een stabiel gewicht behoud en een goede gezondheid onderhoud. Het natuurlijke verouderingsproces zet zich verder en uw huid zal een deel van zijn stevigheid verliezen. Toch zal het grootste deel van het initiële resultaat permanent zijn.

Hoe veel kost bodycontouring?

Kosten zijn altijd in overweging te nemen bij electieve en esthetische ingrepen. De kostprijs van bodycontouring varieert aanzienlijk. Het chirurgisch honorarium voor body contouring kan variëren.

Kosten omvatten

• Het chirurgisch honorarium

• verblijfskosten

• Honorarium van de anesthesist

• medicatie

• Drukkledij

• Medische onderzoeken

Uw tevredenheid betreft meer dan de kostprijs

Wanneer u een plastisch chirurg kiest voor bodycontouring, denk er dan aan dat de ervaring van chirurg evenals uw gevoel bij haar even belangrijk zijn dan de kostprijs van de ingreep. 

Vragen te stellen aan uw plastisch chirurg:

Gebruik deze checklist tijdens de consultatie met uw plastisch chirurg:

 • Bent u een geaccrediteerd plastisch chirurg, erkend door de Belgische vereniging voor plastische chirurgie (RIZIV-nummer eindigt op -210)?

 • In welk onderdeel van de plastische chirurgie bent u gespecialiseerd?

 • Hoeveel jaar bent U in opleiding geweest?

 • Is de instelling waar u werkt geaccrediteerd of erkend door de overheid?

 • Hebt u privileges om deze procedure te verrichten, in welk ziekenhuis?

 • Ben ik een goede kandidaat voor deze procedure?

 • Wat moet ik zelf doen om een optimaal resultaat te bekomen?

 • Waar en hoe zal u de procedure uitvoeren?

 • Welke chirurgische techniek raadt u me aan?

 • Hoe lang duurt mijn herstel, en welke hulp heb ik nodig?

 • Wat zijn risico’s of complicaties verbonden aan deze procedure?

 • Hoe worden complicaties behandeld?

 • Wat zijn de mogelijkheden indien ik niet tevreden ben na de procedure?

Bodycontouring termen

Areola: Gepigmenteerde huid rond de tepel

Arm lift: Een chirurgische procedure, ook gekend als brachioplasty, om overtollige huid aan de armen te verwijderen.

Borstprothesen: Prothesen om de grootte van de borst te verbeteren of om uw borst te reconstrueren.

Borst lift: Ook gekend als mastopexie, heelkunde om de borst te liften.

Borst contouring: Een chirurgische procedure om overtollige huid en vet te verwijderen om te vorm en tonus van de borst te verbeteren.

Circumferentiële incisie: Een incisie rondom rond het lichaam om de gordel van overtollige huid en vet te verwijderen, en bijkomend eincisies die een bikini-­‐patroon vertonen.

Algemene anesthesia: Medicatie of gas gebruikt tijdens een ingreep om pijn te vermijden en u buiten bewustzijn te brengen.

Hematoom: Ophoping van bloed onder de huid

Intraveneuze sedatie: Sedativa toegediend door injectie in een vene om u te helpen ontspannen.

Lokale anesthesie: Verdoving ter hoogte van de plaats van de incisie om pijn te vermijden.

Lower body lift: Chirurgische procedure om hangen van het abdomen, billen, lies en dijen te corrigeren.

Mediale dijlift: Een chirurgische procedure om hangen van de binnenzijde van de dij te corrigeren.

Laterale dijlift: Chirurgische procedure om hangen van de buitenste en middendij te corrigeren.

Suturen: Hechtingen gebruikt door chirurgien om huid en weefsel tesamen te houden.

Kies een chirurg die u kan vertrouwen.

In plastische chirurgie zijn er vele keuzes te maken. De eerste en meest belangrijke keuze is de selectie van een plastisch chirurg waar u vertrouwen in heeft.

Indien u een plastisch chirurg, lid van de koninklijke Belgische vereniging voor plastische chirurgie (RBSPS) kiest, dan bent u verzekerd dat:
• Hij/ zij minimum 6/7 jaar chirurgische opleiding waarvan minimum 4 jaar plastische chirurgie heeft gevolgd.
• Opgeleid en ervaren is in alle chirurgische procedures op de borst, het lichaam, het aangezicht en reconstructieve chirurgie.
• Enkel ingrepen uitvoert in geaccrediteerde ziekenhuizen of privé-klinieken
• Zich gedraagt volgens bepaalde ethische codes
• Voldoet aan continue medische bijscholing betreffende zijn specialiteit maar ook over innovatieve technieken en standaarden voor de veiligheid van de patiënt


Plastisch chirurgen aangesloten bij RBSPS zijn uw partner in esthetische en reconstructieve plastische heelkunde.

Opmerking:

Deze tekst is een vertaling van de informatie die teruggevonden kan worden op de website van de American Society of Plastic Surgery(ASPS). Links verwijzen eveneens naar de webpagina van de ASPS. De Royal Belgian Society of Plastic Surgery(RBSPS) heeft hiervoor toelating gekregen van de ASPS.

Body contouring

Thigh lift

Buttock augmentation

Dr Marianne Mertens

Dr Marianne Mertens kan u hierbij helpen. 

Contacteer ons te Antwerpen voor een afspraak.

bottom of page