top of page

Neuscorrectie in Antwerpen.

Specialist in borstchirurgie, dermatochirurgie en andere esthetische chirurgie in Antwerpen.

Heelkunde van de neus: neuscorrectie

Heelkunde van de neus kan het uitzicht en de proportie van uw neus verbeteren of een ademhalingsprobleem ten gevolge van neusobstructie verbeteren. (Fotogalerij)

Wat is een neuscorrectie?

Neuscorrectie of heelkunde van de neus, kan uw uiterlijk en de proportie van uw neus veranderen, en de harmonie van het gelaat en uw zelfvertrouwen verbeteren. Een neuscorrectie kan eveneens ademhalingsproblemen door structuurafwijkingen in de neus verbeteren.

 

Uw uiterlijk verbeteren met een neuscorrectie

De vorm van uw neus is bepaald bij de geboorte, het uitzicht kan veranderen door een ongeval of door heelkunde.

Wat kan chirurgie van de neus veranderen?

Neuscorrectie kan volgende zaken veranderen:

• De grootte van de neus, in relatie tot de overige gelaatsstructuur

• De breedte van de neus thv neusrug

• Het profiel van de neus, met knobbel of inzakking thv de neusrug

• De neustip indien deze breed is, of afhangend of naar boven wijzende neusvleugels die breed of openstaand zijn

• De asymmetrie en scheefstand van de neus

Is een neuscorrectie de juiste ingreep voor mij?

Een neuscorrectie is een erg persoonlijke procedure dewelke u voor zichzelf moet laten doen en niet om iemand anders zijn wensen in te willigen of om een soort van ideaal te bekomen.

 

Een neuscorrectie is een goede keuze voor u indien:

• U volledige volgroeid bent en ouder dan 18 jaar bent

• U gezond bent

• U niet rookt

• U specifieke maar realistische doelen vooropstelt om uw uiterlijk te verbeteren

Hoeveel kost een neuscorrectie? 

Kosten zijn altijd in overweging te nemen bij geplande en esthetische ingrepen. De kostprijs van een neuscorrectie varieert aanzienlijk. De kost van een neuscorrectie  kan variëren gebaseerd op de ervaring van de chirurg of de plaats waar hij werkt.

 

Kosten omvatten:

• Het chirurgisch honorarium

• verblijfskosten

• het honorarium van de anesthesist

• medicatie

• Medische onderzoeken

 

Uw tevredenheid 

Wanneer u een plastisch chirurg kiest voor een neuscorrectie, denk er dan aan dat de ervaring van chirurg evenals uw gevoel bij hem of haar even belangrijk zijn dan de kostprijs van de ingreep. 

De meeste gezondheidsverzekeringen dekken cosmetische chirurgie of zijn complicaties niet.

Wat te verwachten tijdens de consultatie

Het succes en de veiligheid van uw ingreep hangt sterk af van uw persoonlijke evaluatie tijdens de consultatie. Er zullen een aantal vragen gesteld worden over uw gezondheid, uw wensen en uw levensstijl.

Bereid u voor om volgende onderwerpen te bespreken:

• Waarom wil u chirurgie ondergaan, wat zijn uw verwachtingen, wat wil u bereiken

• Medische aandoeningen, allergieën, en medische behandelingen

• Gebruik van medicaties, vitamine, kruidensupplementen, alcohol, tabak, drugs

• Heelkundige voorgeschiedenis

 

Uw chirurg kan eveneens:

• Uw gezondheid evalueren en voorafbestaande aandoeningen of risicofactoren identificeren.

• Uw gezicht meten en onderzoeken.

• Foto’s nemen voor uw dossier

• Uw opties bespreken en een behandelingsplan aanbevelen

• De resultaten van uw ingreep bespreken, en mogelijke risico’s en complicaties

• Het type anesthesie gebruikt tijdens de ingreep bespreken

U voorbereiden op een neuscorrectie

Alvorens u een neuscorrectie ondergaat, kunnen volgende zaken gevraagd worden:

• Bloedname of medische evaluatie

• Innemen of wijzigen van geneesmiddelen die u al dan niet reeds neemt

• Tijdige rookstop

• Stoppen met inname van aspirine, ontstekingsremmers, kruidensuppelementen gezien deze de bloeding verhogen.

 

Speciale instructies:

• Wat te doen op de dag van de ingreep

• Gebruik van anesthesie tijdens een neuscorrectie

• Post-­operatieve zorg en follow-­up

 

Uw plastisch chirurg zal ook bespreken waar uw procedure zal plaatsvinden. Dit is meestal in een ziekenhuis of erkende privé-­kliniek. 

 

U zal hulp nodig hebben

Indien een neuscorrectie op ambulante basis plaatsvindt, heeft u hulp nodig. Iemand moet u van en naar het ziekenhuis brengen en de eerste nacht na de ingreep mag u niet alleen zijn.

Neuscorrectie: risico’s en veiligheidsinformatie

De beslissing om een neuscorrectie te ondergaan is persoonlijk en u zal moeten beslissen of de voordelen groter zijn dan de risico’s en de mogelijke complicaties. Uw plastisch chirurg zal u de risico’s verbonden aan de ingreep uitleggen. U zal gevraagd worden een informed consent formulier te tekenen waarin staat dat u de procedure volledig begrijpt en dat u de mogelijke risico’s en complicaties kent.

 

De risico’s van een neuscorrectie omvatten:

• Ruptuur van kleine bloedvatjes in de neus

• Infectie

• Slechte wondheling

• Risico verbonden aan anesthesie

• Bloeding (hematoom)

• Asymmetrie van de neus

• Verandering in gevoeligheid van de huid

• Verandering van de nasale luchtweg die de normale doorgang van lucht door de neus veranderen.

• Perforatie van het neusseptum. Soms is chirurgische behandeling hiervan noodzakelijk om het septum te herstellen. Soms is herstel onmogelijk.

• Pijn dewelke kan aanhouden

• Ongunstige littekenvorming

• Onregelmatigheden in huid contour

• Ontkleuring van de huid en zwelling post neuscorrectie

• Mogelijkheid dat een tweede ingreep (revisie) noodzakelijk is.

 

Deze risico’s worden met u besproken. Het is belangrijk dat u al uw vragen bespreekt met uw plastisch chirurg. 

Het is belangrijk uw plastisch chirurg vragen te stellen over uw neuscorrectie. Het is normaal dat u enige angst voelt aangaande uw ingreep. Bespreek deze gevoelens met uw chirurg.

Wanneer u naar huis gaat

Indien u kortademig bent, pijn op de borst heeft of hartkloppingen heeft, moet u zich onmiddelijk wenden tot uw huisarts of de spoedgevallendienst. U heeft dan mogelijks nood aan hospitalisatie of een andere behandeling. 

Chirurgie en geneeskunde is geen exacte wetenschap. Er is geen garantie op goede resultaten. In sommige situaties is het niet mogelijk om optimale resultaten te bekomen met een enkele chirurgische procedure. Een bijkomende procedure kan dan noodzakelijk zijn.

 

Wees voorzichtig

Uw arts zijn advies opvolgen is de sleutel tot succes van uw ingreep. Het is belangrijk dat er op chirurgische incisies geen kracht wordt uitgeoefend tijdens de heling. Uw arts zal specifieke instructies geven over wat u wel en niet mag doen.

Neuscorrectie – stappen tijdens de procedure

Stap 1 – Anesthesie

Geneesmiddelen worden toegediend voor uw comfort tijdens de ingreep. Zowel intraveneuze sedatie als algemene anesthesie is mogelijk. Uw arts zal u de beste keuze aanraden.

Stap 2 – De incisie

Chirurgie van de neus kan via een gesloten procedure, waar de incisies aan de binnenzijde zitten, of via een open procedure, waar de incisie gemaakt wordt over de columella, het weefsel dat beide neusgaten van elkaar scheidt.

Door deze incisies worden de weke weefsels die de neus bedekken opgeheven waardoor er de mogelijkheid is om de structuur van de neus te veranderen.

Stap 3 – Veranderen van de neus

Chirurgie van de neus kan de nasale structuren verminderen of vermeerderen met gebruik van kraakbeen uit andere plaatsen in uw lichaam. Meest frequent worden stukjes kraakbeen van het septum (het middelste deel van de neus) hiervoor gebruikt. Soms kan een deel kraakbeen van het oor, en zelden van een rib of schedeldak gebruikt worden.

 

Stap 4 – Correctie van deviatie van het septum

Indien het septum scheef staat, wordt het rechtgezet om de ademhaling te verbeteren.

 

Stap 5 – Sluiten van de incisie

Eens de onderliggende structuur van de neus gereshaped is, worden huid en weefsel op zijn plaats gelegd en de incisies gesloten.

 

Stap 6 – De resultaten

Spalken en interne tubes zullen de neus ondersteunen gedurende de eerste week van het genezingsproces.

De zwelling neemt na enkele weken af, maar het kan tot een jaar duren voordat de nieuwe nasale contour zich volledig verfijnt. Tijdens deze periode zal het uitzicht van uw neus geleidelijk veranderen om een meer permanent uitzicht aan te nemen

Heelkunde van de neus om neusobstructie te verminderen vereist een goede evaluatie van de nasale structuur gerelateerd aan de luchtweg en ademhaling. Correctie van een scheefstand van het septum is een van de meest frequente oorzaken van ademhalingsobstructie. Een correctie van een gedevieerd neusseptum – dewelke één van de meest voorkomende oorzaken is van ademhalingsmoeilijkheden- wordt uitgevoerd door het her-­alignatie van de nasale structuur.

Herstel na de ingreep

Naar het einde van de procedure toe, zal er een spalk, interne buisjes in de neus geplaatst worden alsook spalkjes aan de buitenkant van de neus met als reden bescherming van gereconstrueerde neusstructuur gedurende de initiële wondheling.

Specifieke richtlijnen voor het herstel na neuscorrectie zullen u worden meegegeven:

Richtlijnen over de wondzorg, de medicatie die eventueel via de mond ingenomen dienen te worden of op de wonde in zalfvorm geappliqueerd dient te worden om de wondheling te versnellen en de kans op infectie te reduceren. Ook zullen richtlijnen meegegeven worden voor het herkennen van tekens ter hoogte van de wonde of de algemene gezondheidstoestand waarmee je eerder je arts dient te raadplegen alsook richtlijnen wanneer je bij je behandelende plastische chirurg dient terug te komen voor opvolging.

 

Enkele voorbeeldvragen die u aan uw plastische chirurg kan vragen in verband met wat je kan verwachten tijdens uw herstelperiode na de ingreep:

• Waar ga ik naartoe na het beëindigen van mijn operatie?

• Welke medicatie zal ik toegediend krijgen na direct na de operatie?

• Welke soort verbanden zal ik hebben na de ingreep? Wanneer mogen deze verwijderd worden?

• Wanneer worden eventuele hechtingen verwijderd?

• Wanneer mag ik terug gaan werken, sporten en mijn dagelijkse activiteiten hernemen?

• Wanneer moet ik terugkomen op controle-­raadpleging?

• Hoe lang blijft de zwelling na de operatie?

De resultaten zijn langdurig

Het kan tot maanden duren voordat de zwelling helemaal verdwenen is en het kan tot een jaar na de ingreep duren voordat de vooropgestelde outcome van de neuscorrectie bereikt is.

Alhoewel de resultaten na neuscorrectie meestal permanent zijn, kan het kraakbeen blijven vervormen over de tijd en zodoende het bovenliggend weefsel mee veranderen.

Neuscorrectie frequent gebruikte woorden

• Kraakbeen: Hard bindweefsel dat de structuur van de neus vormt.

• Columella: Het smal streepje weefsel dat de neusgaten in twee verdeelt.

• Gedevieerd septum: Kraakbeen dat een tussenschot vormt tussen de twee neusgaten en dat scheef staat en daardoor gedeeltelijk neuswegobstructie kan veroorzaken.

• Algemene verdoving: Het wegnemen van pijn en bewustzijn tijdens de ingreep met het gebruik van medicatie en beademingsgassen.

• Hematoom/Bloeduitstorting: Bloeduitstorting onder de huid resulterend in een blauw-­rood verkleurde

• Intraveneuze sedatie: Kalmerende medicatie toegediend via een infuus om de patient te helpen ontspannen tijdens te ingreep.

• Locale anesthesie: Een oplossing met verdovende medicatie ter plaatsen van de insnede geïnjecteerd met een spuitje om ter plaatse de weefsels ongevoelig te maken voor pijn.

• Neuscorrectie: Een ingreep waarbij de vorm van de neus veranderd wordt.

Vragen om te stellen aan uw plastisch chirurg:

Gebruik deze checklist tijdens de consultatie:

 • Bent u een geaccrediteerd plastisch chirurg, erkend door de Belgische vereniging voor plastische chirurgie (RIZIV-nummer eindigt op -210)?

 • In welk onderdeel van de plastische chirurgie bent u gespecialiseerd?

 • Hoeveel jaar bent U in opleiding geweest?

 • Is de instelling waar u werkt geaccrediteerd of erkend door de overheid?

 • Hebt u privileges om deze procedure te verrichten, in welk ziekenhuis?

 • Ben ik een goede kandidaat voor deze procedure?

 • Wat moet ik zelf doen om een optimaal resultaat te bekomen?

 • Waar en hoe zal u de procedure uitvoeren?

 • Welke chirurgische techniek raadt u me aan?

 • Hoe lang duurt mijn herstel, en welke hulp heb ik nodig?

 • Wat zijn risico’s of complicaties verbonden aan deze procedure?

 • Hoe worden complicaties behandeld?

 • Wat zijn de mogelijkheden indien ik niet tevreden ben na de procedure?

Kies een chirurg die u kan vertrouwen.

In plastische chirurgie zijn er vele keuzes te maken. De eerste en meest belangrijke keuze is de selectie van een plastisch chirurg waar u vertrouwen in heeft.

Indien u een plastisch chirurg, lid van de koninklijke Belgische vereniging voor plastische chirurgie (RBSPS) kiest, dan bent u verzekerd dat:
• Hij/ zij minimum 6/7 jaar chirurgische opleiding waarvan minimum 4 jaar plastische chirurgie heeft gevolgd.
• Opgeleid en ervaren is in alle chirurgische procedures op de borst, het lichaam, het aangezicht en reconstructieve chirurgie.
• Enkel ingrepen uitvoert in geaccrediteerde ziekenhuizen of privé-klinieken
• Zich gedraagt volgens bepaalde ethische codes
• Voldoet aan continue medische bijscholing betreffende zijn specialiteit maar ook over innovatieve technieken en standaarden voor de veiligheid van de patiënt


Plastisch chirurgen aangesloten bij RBSPS zijn uw partner in esthetische en reconstructieve plastische heelkunde.

Kijk uit naar de logo’s van de American Society for Plastic Surgery of van de Royal Belgian Society for Plastic Surgery.

Opmerking:

Deze tekst is een vertaling van de informatie die teruggevonden kan worden op de website van de American Society of Plastic Surgery(ASPS). Links verwijzen eveneens naar de webpagina van de ASPS. De Royal Belgian Society of Plastic Surgery(RBSPS) heeft hiervoor toelating gekregen van de ASPS.

Nose surgery

Dr Marianne Mertens

Dr Marianne Mertens kan u hierbij helpen. 

Hiervoor kunt u best eerst informatie vragen bij een plastische chirurg. Bel naar een specialist en contacteer Dokter Mertens uit Antwerpen.

bottom of page