top of page

Ooglidcorrectie: liften oogleden & rimpelbehandelingen in Antwerpen.

Specialist in borstchirurgie, dermatochirurgie en andere esthetische chirurgie in Antwerpen.

Ooglidchirurgie

Ooglidchirurgie verbetert het uitzicht van de bovenste oogleden, de onderste oogleden of beiden.. (fotogalerij)

Wat is esthetische ooglidchirurgie?

Ooglidchirurgie verbetert het uitzicht van de bovenste oogleden, de onderste oogleden of beiden. Het heeft een verjongend effect rondom de ogen, en laat u er minder vermoeid uitzien.


Behandelbare aandoeningen:

• Bovenste ooglidchirurgie kan overmatige vetafzetting in de bovenste oogleden verwijderen. Zo zien de bovenste oogleden er minder gezwollen uit.

• Overtollige huid die plooien veroorzaakt of de natuurlijke vormen van het bovenste ooglid verstoort, en soms het zicht belemmert kan eveneens behandeld worden.

• Onderste ooglid kan overmatige huid en rimpels van het onderste ooglid verwijderen.

• Wallen onder de ogen kunnen verbeterd worden

• Onderste ooglidchirurgie kan het hangen(het wit van het oog onder de pupil is zichtbaar) van de onderste oogleden verminderen.

Is een ooglidchirurgie geschikt voor mij? 

Een ooglidchirurgie wordt meestal verricht bij volwassen mannen en vrouwen met een gezonde huid en realistische doelen om de bovenste en onderste oogleden te verbeteren. 

Een ooglidchirurgie moet uw eigen keuze zijn en mag niet de wens van een ander zijn, of het verlangen om een ideaal te bereiken. 

 

Goede kandidaten voor esthetische ooglidchirurgie zijn:

• Gezonde personen zonder levensbedreigende ziekte of medische aandoeningen die het normale genezingsproces in het gedrang brengen.

• Niet-­rokers

• Personen met positieve ingesteldheid en specifieke doelen voor ooglidchirurgie

• Patiënten zonder ernstige oogaandoeningen.

 

U moet uw arts op de hoogte brengen indien u volgende aandoeningen heeft:

• Oogziekte, zoals glaucoom, een droog oog of netvliesloslating

• Schildklierziekte zoals de ziekte van Graves of een overactieve of te weinig werkende schildklier.

• Hart en vaatziekten, hoge bloeddruk of andere circulatiestoornissen of suikerziekte.

Wat kan u verwachten tijdens de consultatie 

Het succes en de veiligheid van ooglidchirurgie wordt bepaald door uw coöperatie tijdens de consultatie en ook nadien. Er zullen u een aantal vragen gesteld worden over uw gezondheid, verwachtingen en levensstijl. 

 

Volgende kunnen besproken worden:

• Waarom U chirurgie wil ondergaan, wat uw verwachtingen

zijn en het te behalen resultaat.

• Medische aandoeningen, allergieën, en medische behandeling

• Het gebruik van medicaties, vitaminen, kruidensupplementen, alcohol, tabak, drugs

• Vorige ingrepen

 

Uw chirurg kan ook:

• Uw algemene gezondheidsstatus evalueren en eventuele voorafbestaande gezondheidsproblemen of risicofactoren bevragen.

• Foto’s nemen voor uw medisch dossier

• De opties bespreken en aanraden wat voor u de beste optie is en een behandelingsplan opstellen

• Het te verwachten resultaat van de ingreep bespreken en mogelijke risico’s en complicaties verbonden aan de ingreep.

• Het type anesthesie bespreken

Voorbereiden op ooglidchirurgie 

Mogelijks worden volgende zaken voor de operatie uitgevoerd of aangeraden:

• Een medische evaluatie of een bloedname

• Aanpassing van uw huidige medicatie, of een bijkomende medicatie

• Rookstop is steeds noodzakelijk, lang voor de ingreep

• Vermijd aspirine, ontstekingsremmers (ibuprofen, diclofenac, e.a.) en kruidenpreparaten gezien deze het bloedingsrisico kunnen verhogen.

 

Bijkomende instructies worden gegeven over:

• Wat te doen op de dag van de operatie

• Anesthesie tijdens de ingreep

• Post-­operatieve zorgen en follow-­up

 

Uw plastisch chirurg zal met U bespreken waar de ingreep plaatsvindt, meestal is dit in een ziekenhuis of een geaccrediteerd privéziekenhuis.

 

U zal hulp nodig hebben 

Indien uw ooglidchirurgie ambulant wordt uitgevoerd of in dagziekenhuis moet iemand u rijden. De eerste nacht na de ingreep mag u niet alleen zijn.

Ooglidchirurgie: de procedure 

Wat gebeurt er tijdens ooglidchirurgie?

Stap 1 – Anesthesie

Medicatie wordt toegediend voor uw comfort tijdens ooglidchirurgie. Dit kan locale verdoving zijn, of intraveneuze sedatie of algemene anesthesia. Uw arts zal met u bespreken wat de beste keuze is. 

Stap 2 – De incisie 

De incisie voor ooglidchirurgie wordt zo gemaakt dat deze binnen de natuurlijke sturcturen van het ooglid vallen. 

Hangen van het bovenste ooglid kan gecorrigeerd worden door een incisie in de natuurlijke vouw in het bovenste ooglid. Deze incisie laat toe om vet te herpositioneren, de spier aan te spannen, en overmatige huid te verwijderen.

Aandoeningen van het onderste ooglid kunnen gecorrigeerd worden door een incisie net onder de wimpers. Door deze incisie kan huidoverschot verwijderd worden. Een transconjunctivale incisie, langs de binnenzijde van het ooglid, is een alternatieve techniek om het onderste ooglid te corrigeren en overmatig vet te verwijderen.

Stap 3 – Sluiten van de incisie 

De ooglidincisie worden meestal gesloten met:

• Verwijderbare of zelfabsorberende hechtingen

• huidlijm

• strips

Uw chirurg kan een laser of chemische peel gebruiken om donkere ontkleuring van de onderste oogleden te verminderen.

Stap 4 – De resultaten 

De resultaten van ooglidchirurgie zullen pas duidelijk worden wanneer de zwelling en blauwe plekken volledig verdwenen zijn. Het zal een verjongend effect hebben.

Ooglidchirurgie: risico’s en veiligheidsinformatie 

De beslissing om ooglidchirurgie te ondergaan is persoonlijk. U moet beslissen of het te verwachten resultaat aan uw wensen zal voldoen, en of de risico’s en mogelijke complicaties aanvaardbaar zijn. 

Uw plastisch chirurg zal u in detail de risico’s verbonden aan deze ingreep uitleggen. U zal gevraagd worden een toestemmingsformulier te ondertekenen om te verzekeren dat u de volledige procedure begrijpt alsook de risico’s en mogelijke complicaties hieraan verbonden.

• Ongunstig littekenvorming

• Tijdelijk verminderd zicht

• Droge ogen

• Moeilijk sluiten van de ogen

• Het naar beneden trekken van het onderste ooglid, meestal tijdelijk

• Ectropion, het uitrollen van het onderste ooglid naar buiten

• Bloeding of hematoom

• Slechte wondheling

• Infectie

• Vochtophoping

• Bloedstolsels

• Voosheid of andere veranderingen in het gevoel van de huid

• Risico van anesthesie 

 Ooglidaandoeningen die een abnormale positie van het bovenste ooglid inhouden (ptose), losse huid, abnormale laxiteit van het onderste ooglid(ectropion) kunnen samenhangen met een zakken van het voorhoofd en de wenkbrauwstructuren. Een wenkbrauwlift kan deze aandoeningen niet corrigeren en een extra ingreep is noodzakelijk.

• Pijn dewelke permanent kan zijn

• Verkleuring van de huid en zwelling

• Hechtingen kunnen door de huid komen, en zichtbaar worden of irritatie veroorzaken

• Revisiechirurgie kan noodzakelijk zijn

Stel zeker volgende vragen: 

Het is belangrijk om uw plastisch chirurg vragen te stellen over uw ooglidprocedure. Enige angst omtrent de ingreep is normaal. Bespreek dit met uw chirurg en stel vragen. 

 

Wees voorzichtig
Uw arts zijn advies opvolgen is de sleutel tot succes van uw ingreep. Het is belangrijk dat er op chirurgische incisies geen kracht wordt uigeoefend tijdens de heling. Uw arts zal specifieke instructies geven over wat u wel en niet mag doen.

Ooglidchirurgie: het herstel 

Na uw ingreep zal oogzalf en of druppels worden voorgeschreven.

 

Specifieke instructies na ooglidchirurgie: 

Uw plastisch chirurg zal u uitleggen hoe u uw ogen moet verzorgen, welke medicatie u moet nemen, hoe u het risico op infectie kan verminderen en waarop u moet letten na de ingreep. Zij zal u eveneens een controle afspraak meegeven. Tijdens het herstel kunnen uw oogleden gezwollen, blauw, of geïrriteerd zijn. Droge ogen en ongemakken kunnen voorkomen. Al deze symptomen kunnen verminderd worden met medicatie, zalven, oogdruppels en/of een ijsbrilletje. Irritatie ter hoogte van de incisie is eveneens mogelijk. 

 

Stel uw chirurg specifieke vragen over uw herstel.

• Waar zal ik heen gaan na mijn ingreep?

• Welke medicatie zal er gegeven of voorgeschreven worden?

• Zal ik verbanden hebben? Wanneer worden deze verwijderd?

• Wanneer kunnen de hechtingen verwijderd worden

• Wanneer kan ik een normale activiteit hervatten?

• Wanneer is mijn controle afspraak?

 

Opmerking: U moet zich beschermen voor de zon en een donkere zonnenbril dragen tot volledige heling

Ooglidchirurgie zal een langdurig resultaat geven 

Het resultaat van uw ooglidchirurgie zal zichtbaar zijn na enkele weken, maar het kan tot een jaar duren alvorens de incisielijnen vervagen.
Ooglidchirurgie kan bepaalde aandoeningen levenslang verbeteren, maar het natuurlijke verouderingsproces zet zich voort. Zonprotectie zal helpen om de resultaten te behouden

Uw tevredenheid betreft meer dan de kostprijs 

Wanneer u een plastisch chirurg kiest, denk er dan aan dat de ervaring van chirurg evenals uw gevoel bij hem of haar even belangrijk zijn dan de kostprijs van de ingreep. 

De meeste gezondheidsverzekeringen dekken cosmetische chirurgie of zijn complicaties niet.

Ooglidchirurgie: gebruikte woordenschat 

Ooglidchirurgie: Om het uitzicht van de bovenste, onderste of beide oogleden te verbeteren.

Ectropion: Wanneer het onderste ooglid naar buiten draait na ooglidchirurgie, vaak een tijdelijke aandoening.

Algemene anesthesie: Medicatie die gegeven wordt, via infuus of gas, om u buiten bewustzijn te brengen en pijnstilling te geven

Hematoom: Bloedopstapeling onder de huid.

Intraveneuze sedatie: sedative toegediend via een ader om u te helpen ontspannen

Lokale anesthesie: Medicatie toegediend op de plaats van de incisie om de pijn te verzachten.

Transconjunctiviale incisie: incisie in het onderste ooglid, langs de binnenzijde

Skin resurfacing: Behandeling om de kleur, helderheid en uitstraling van uw huid te verbeteren

Hechtingen: gebruikt om de huid en weefsels bij elkaar te houden.

Vragen te stellen aan uw plastisch chirurg

Gebruik deze checklist tijdens de consultatie

• Bent u een geaccrediteerd plastisch chirurg, erkend door de Belgische vereniging voor plastische chirurgie? (RIZIV-­nummer eindigt op -­210)

• In welk onderdeel van de plastische chirurgie bent u gespecialiseerd?

• Hoeveel jaar bent U in opleiding geweest?

• Is de instelling waar u werkt geaccrediteerd of erkend door de overheid?

• Hebt u privileges om deze procedure te verrichten, in welk ziekenhuis?

• Ben ik een goede kandidaat voor deze procedure?

• Wat moet ik zelf doen om een optimaal resultaat te bekomen?

• Waar en hoe zal u de procedure uitvoeren?

• Welke chirurgische techniek raadt u me aan?

• Hoe lang duurt mijn herstel, en welke hulp heb ik nodig?

• Wat zijn risico’s of complicaties verbonden aan deze procedure?

• Hoe worden complicaties behandeld?

• Hoe zullen mijn ogen er uitzien over verloop van tijd?

• Wat zijn de mogelijkheden indien ik niet tevreden ben?

Kies een chirurg die u kan vertrouwen

In plastische chirurgie zijn er vele keuzes te maken. De eerste en meest belangrijke keuze is de selectie van een plastisch chirurg waar u vertrouwen in heeft.

Indien u een plastisch chirurg, lid van de koninklijke Belgische vereniging voor plastische chirurgie (RBSPS) kiest, dan bent u verzekerd dat:

• Hij/ zij minimum 6/7 jaar chirurgische opleiding waarvan minimum 4 jaar plastische chirurgie heeft gevolgd.

• Opgeleid en ervaren is in alle chirurgische procedures op de borst, het lichaam, het aangezicht en reconstructieve chirurgie.

• Enkel ingrepen uitvoert in geaccrediteerde ziekenhuizen of privéklinieken

• Zich gedraagt volgens bepaalde ethische codes

• Voldoet aan continue medische bijscholing betreffende zijn specialiteit maar ook over innovatieve technieken en standaarden voor de veiligheid van de patiënt

 

Plastisch chirurgen aangesloten bij RBSPS zijn uw partner in esthetische en reconstructieve plastische heelkunde.

 

Kijk uit naar de logo’s van de American Society for Plastic Surgery of van de Royal Belgian Society for Plastic Surgery.

Opmerking:

Deze tekst is een vertaling van de informatie die teruggevonden kan worden op de website van de American Society of Plastic Surgery(ASPS). Links verwijzen eveneens naar de webpagina van de ASPS. De Royal Belgian Society of Plastic Surgery(RBSPS) heeft hiervoor toelating gekregen van de ASPS.

Plastisch chirurg Dr Mertens

Dr Marianne Mertens kan u hierbij helpen. 

Aarzel niet ons te contacteren voor verdere info over gelaatschirurgie, liften van oogleden, rimpelbehandeling, voorhoofdslift, wenkbrauwlift of om verslapping van de oogleden te corrigeren

bottom of page